« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Aukční vyhláška ev. č. 30337/P/2022-HMSU vztahující s k p.č. 3045 a 3046 v k.ú. Kočov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška ev. č. 30337/P/2022-HMSU (391.38 kB)
III III 11111111111 IIIIIIIIIIIIIIIItIIiiiiiiiii 11111111 liii 111111 III
3O337/P/2022-HMSU
Čj.: UZSvMIP/21628/2022HMsu
<br> Česká republika - Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemní pracoviště Plzeň,Radobyčická 14,30100 Plzeň
<br> vyhlašuje
<br> ELEKTRONICKOU AUKCI
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí:
<br> pozemky v katastrálním území Kočov,obec Kočov,okres Tachov
<.> pozemek parcelní Č.3045 o výměře 1079 rn2,trvalý travní porost,ZPF
<.> pozemek parcelní Č.3046 o výměře 2232 rn2,ostatní plocha,neplodná puda
se všemi součástmi jimiž jsou trvalé porosty
<br> Popis Prodávaného majetku:
Pozemky se nachází v blízkosti ruiny kostela sv.Jana Křtitele v extravílánu obce v údolní nivě
Sedlišťského potoka.Z jihu jsou pozemky ohraničeny tímto potokem,ze severu polní cestou <.>
Pozemky jsou porostlé náletovými stromy a keři a navazují na sebe <.>
<br> Vyhlášená mjnjmáln~ kupní cena prodávaného majetku činí 68.000,-- Kč
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 11.10.2022 v 11:00 hodin
<br> Konec aukce se stanovuje na den 12.10.2022 ve 12:00 hodjn
<br> V termínu do 10.10.2022 je nutné složit na účet Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových kauci ve výšj 6.800,-- Kč (kauce je vratná) <.>
<br> Další informace včetně podmínek elektronické aukce a související dokumenty jsou k dispozicí
na internetové adrese: httix//wwwnabídkamajetkucz a dále na telefonu č.603 559 025 — p <.>
Fišerová nebo na e-mailu: jitka.fiserova~uzsvmc~
<br> Odpovědný referent: XXXXX XXXXXXXX
<br> Ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu ÚP Plzeň
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXX
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5661703

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz