« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - 3. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2022 - 19. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 19. 9. 2022   Sňato: 30. 6. 2023
vÝpis ze zápisu 8/23.zasedání Zasturlitelstva MC Brno-Bystrc konaného dne 07.09.2022 3.03 3.zména rozpočtu Mč Brno-Bystrc na rok2022 SchváIeno usnesení Q.{ávrh 1): Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc schvaluje: a) 3.změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok2O22 na straně příjmů a výdajů v celkové výši 474 710 590 Kč (dle přílohy č.1 tohoto bodu) b) celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 130 734 990 Kč v členění na jednotlivé paragraff dle přílohy č.1 tohoto bodu c) celkovou částku výdajů na opravy audržbu ve vyši 21285 663 Kč z toho do - oblasti bytového hospodářství 0 Kč - oblasti ostatních oprav aiďržby 15 580 663 Kč - oblasti školství 5 705 000 Kč d) celkovou částku na investice ve výši 72 674 000 Kč z toho do - oblasti bytového hospodářství 48 491 000 Kč - oblasti ostatních investic 9 406 000 Kč - oblasti školství 14 777 000 Kč Pro:20 Proti: 0 Zdržel se:3 Nehlasoval:0 Celkern při hlasování přítomno: 23 atutární město Brno ěstská ník Úřadu městské části Mgr' XXXX XXXXXX tajemník UMC Brno-Bystrc Dne XX.XX.XXXX Zptacov ala: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX aktual.rozp.X'změna rozpoěet po X'změně s text 1012 1019 2169 3111 31 13 331 I 3349 361 3 3639 6171 631 0 6330 TŘíDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 4 TŘÍDA 8 Podnikánía restr' v zemědělstvía potrl ostatní zemědělská a potravinář.činno ostatní správa v průmyslu,stavebnictv Předškolní zařízení Základníškoly ostatní záleŽitosti kultury - Spoleěensk ostatní záleŽitosti sdělovacích prostřec Nebytové hospodářství Komunální sluŽby a územní rozvoj Činnost místnísprávy obecné přljmy a výdaje z finančních o1 Převody vlastním fondům v rozpočtech Daňové přljmy Nedaňové přUmy Přijaté transfery Financování z toho: bytové hospodářství bytové hospodářstvíSB ostatníSB ostatní 570 000 175 000 10 000 247 000 1 580 000 1 030 000 200 000 220 000 13 000 703 000 1 672 363 185 735 000 16 789 392 600 000 15 318 900 248 568 936 3 438 000 14 000 000 140 765 726 90 365 210 945 000 46 000 108 000 0 0 (50 000) 0 48 000 0 41 000 0 0 140 000 0...

Načteno

edesky.cz/d/5661618

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz