« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Veř. vyhl.- Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veř. vyhl.- Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci
Strana 1 (celkem 3) Č.j.11442/2022/MUK-3
<br> Městský úřad Kraslice
odbor územního plánování,stavebního úřadu a
<br> památkové péče,nám.28.října 1438,358 01 Kraslice
Tel.: 352370430,e-mail: muller@meu.kraslice.cz,DS: riebz3t
<br>
<br>
Spisová značka: 11442/2022/MUK
<br> Číslo jednací: 11442/2022/MUK-3
Vyřizuje/linka: Müller Petr/430
<br>
<br> Kraslice dne 19.září 2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Městský úřad Kraslice,odbor územního plánování,stavebního úřadu a památkové
<br> péče,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 77 a 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,na základě podané
<br> žádosti,po předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie
<br> Karlovarského kraje a v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve
<br> znění pozdějších předpisů zveřejňuje návrh opatření obecné povahy,kterým stanovuje
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
<br> žadatel – XXXX XXXXXX,IČ XXX XX XXX,se sídlem na adrese Karlovy Vary,ul <.>
<br> Hlávkova čp.818/5
<br>
Městský úřad Kraslice,odbor územního plánování,stavebního úřadu a památkové
<br> péče,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
podle § 77 odst.1 písm.c) násl.cit.zákona,na základě podané žádosti osobou podnikacící
<br> podle zvláštních přepisů XXXX XXXXXX,IČ XXX XX XXX a po předchozím vyjádření Policie
<br> České Republiky,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,vedené pod Čj.KRPK-
<br> 31216-2/ČJ-2022-190906,ze dne 3.5.2022 <,>
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu v katastru obce Bublava,v obci Bublava na místních
<br> komunikacích p.p.č.2221/5,2227,1249/1,2187/4,2187/7,2187/8,2237/2,2158/1,2182/1 <,>
<br> 2182/2 vše k.ú.Bublava
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5661121

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz