« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 13. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 13. 9. 2022
1
<br>
Zápis
<br> Veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
<br> 13.září 2022 od 20,00 hodin
přísálí Na Radnici v Maršovicích
<br>
<br> Přítomni: B.Ježek,M.Mašek,J.Muška,P.Fulín,H.Bačíková,I.Kofroňová,M.Hašek <,>
<br> P.Šach,A.Radová
<br>
<br> Omluveni: V.Novák,M.Hruška
<br>
<br> Určení zapisovatelky a ověřovatelů,schválení členů návrhové komise
<br> Zapisovatelka: I.Kofroňová
<br> Ověřovatelé zápisu: P.Šach,P.Fulín
<br> Do návrhové komise navrhuji: A.Radová,J.Muška,H.Bačíková
<br>
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br> Dnešního veřejného zasedání zastupitelstva se účastnilo 9 zastupitelů,starosta městyse
<br> konstatoval,že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice podle §93 odst.1 zákona
<br> o obcích byla zveřejněna na úřední desce městyse v souladu se zákonem po dobu nejméně sedmi
<br> dní,a to 1.září 2022.Současně byla informace zveřejněná na elektronické úřední desce na
<br> webových stránkách městyse <.>
<br> Dále starosta na počátku veřejného zasedání konstatoval,že zápis z minulého veřejného zasedání
<br> zastupitelstva městyse Maršovice konaného dne 26.července 2022 byl řádně vyvěšen,a nebyly
<br> k němu vzneseny žádné připomínky <.>
<br>
<br> Návrh programu jednání:
<br> Zpráva starosty o činnosti od minulého veřejného zasedání
<br> Žádosti o poskytnutí příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod v osadách
<br> Smlouva s firmou ČEZ ESCO,a.s.ohledně dodávky elektrické energie
<br> Poskytnutí finančního příspěvku Sokolu Maršovice z.s.na obnovu obecního majetku
<br> zničeného vichřicí dne 14.7.2022
<br> Rozpočtové opatření
<br> Ostatní,Diskuse,Závěr
<br>
Nikdo z přítomných nevznesl návrh na doplnění programu zasedání <.>
<br>
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
Návrh programu byl schválen <.>
<br>
<br> 1.Zpráva starosty o činnosti od minulého veřejného zasedání
<br> V rámci reklamačního řízení vyčistila firma EVT šachty splaškové kanalizace od ergelitu <.>
<br> V rá...

Načteno

edesky.cz/d/5660499

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz