« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Jiráskova vyblokování, kontejner

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-320149.pdf 231,49 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/320149/22
Č.J.: MMP/320811/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 16.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 14.9.2022,který podala fyzická XXXXX XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX <,>
<br> Šeříková 778,330 11 Třemošná,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR <,>
<br> Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-
<br> 139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 3108 Jiráskova,v Plzni
<br> - vyblokování 2 parkovacích vozidel v úseku před objektem Jiráskova 40- po levé straně od ulice
<br> Velenická
<br>
<br>
<br> z důvodu: Umístění kontejneru
<br> v termínu: 28.9.2022 – 11.11.2022 (max.15 dní v termínu)
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace (schéma pro vyblokování parkujících vozidel),která
<br> tvoří přílohu tohoto stanovení,za splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br>
<br> • Dopravní značení pro vyblokování parkovacích stání:
<br> • Podélná parkovací stání: na začátek úseku bude osazena dopravní značka č.B28
„Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou č.E13 „platí od … 2022 do … 2022“ <.>
<br> Na konec úseku bude osazena dopravní značka č.B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou
<br> tabulkou č.E8c <.>
<br>
...
DIO_-_Jiraskova_-_umisteni_kontejneru_vyblokovani_vozidel.pdf 227,79 kB
© Mmdop Joqpo 49mm msaw zensgbew 2:70 fav/Vě/f/f :rQ
<br> ???/“' &'Ý/ :eup ONE/\ONVLS
<br> ŠLĚ ĚLŠ
<br> 383 € E
<br> 838
<br>,I <.>
<br> I
<br> „ "oc "ao ;
<br> AEIN;S v1a|zon omu
<br> ZZDZ

Načteno

edesky.cz/d/5660318

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz