« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - K Řece - výměna plynovodní přípojky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-319060.pdf 230,24 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/319060/22
Č.J.: MMP/320823/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 16.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 14.9.2022,který podala právnická osoba GASSPO,spol.s r.o <.>,IČO
<br> 45348774,Domažlická 210,339 01 Klatovy,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát
<br> č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace IV.třídy č.D 3804 K Řece,v Plzni
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku mezi objekty K Řece 17 a K Řece 16
<br>
<br> z důvodu: Výměna plynovodní přípojky ve stávající trase
<br> v termínu: 12.10.2022 – 20.10.2022 – včetně konečných povrchů
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto stanovení,za
<br> splnění následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> • Dopravní značení pro úplnou uzavírku vozovky:
<br> − Překážka na komunikaci bude označena zábranami č.Z2 z obou stran.Zábrany musí být
umístěny spodním okrajem 90 cm nad vozovkou.Musí mít vlastní šíří min.20 cm
<br> a červenobílé pruhy po 50 cm.Za snížené viditelnosti je nutno zábrany doplnit červenými
<br> odrazkami o ploše min.25cm2 ve vzájemné vzdálenosti max.50 cm a červeným nebo
<br> př...
DIO_K_Rece_-_plynovodni_pripojka.pdf 275,79 kB
-
<br> &
<br> 0 (T % É- čr „) o; ca.—_ 57)
<br> STANOVENO.fine: % % ÁZČ/ ČJ: %? ÍPJIZI/ŽL
<br> Magistrá města Plzně 5 Odbor dopravy ©
<br>,? “%
<br> ©M©
<br> OS)

Načteno

edesky.cz/d/5660317

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz