« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - MÚ - oznámení návrhu stanovení a výzva: DZ - MK Vavřínová, ÚK Rokycanská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-298943.pdf 225,74 kB
Mgr.XXXX XXXXX telefon :XXX XXX XXX email: vanac@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/298943/22
Č.J.: MMP/321588/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 19.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
Návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Plzně,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen
<br> „správní orgán“) podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě návrhu SPRÁVY
<br> VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvkové organizace,IČO 40526551 <,>
<br> Klatovská třída 10,301 00 Plzeň,ze dne 31.8.2022,podle § 172 odst.1 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
o z n a m u j e
<br>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní
<br> odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-129573-2/ČJ-2022-030506-3,ze dne
<br> 12.09.2022 návrh opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy provozu
<br> na území městského obvodu Plzeň 4
<br>
• na účelové komunikaci č.X6601 Rokycanská (ús.č.3358),před křižovatkou se silnicí č <.>
I/26 - ul.Rokycanská
<br> − odstranit svislou dopravní značku č.C2b (Přikázaný směr jízdy vpravo)
<br> − pod stávající svislou dopravní značku č.P4 osadit svislou dopravní značku č.E2c
(Tvar křižovatky)
<br>
<br> • na místní komunikaci III.třídy č.C7035 Vavřínová (ús.č.8884),před křižovatkou se
silnicí č.I/26 - ul.Rokycanská
<br> − odstranit stávající stanovenou svislou dopravní značku č.C2b (na místě fyzicky
osazenou SDZ č.P6 - Stůj,dej přednost v jízdě!)
<br> − fyzicky navrátit stanovenou svislou dopravní značku č.P4,pod...
298943_22_Vavrinova_Rokycanska.pdf 532,28 kB
ODSTRANIT/C2b STANOVIT STAV.E2c
<br> I\/\,'.: ODSTRANIT PG ? A ogADlT P4 DLE,m;; “ŘPLATNEHO STANOVENI)
<br> ODSTRANIT C2b DOPLNIT EZC
<br> PLZEŘI,ROKYCANSKÁ - VAVŘÍNOVÁ

Načteno

edesky.cz/d/5660316

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz