« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - §19 zákaz zastavení - stanovení: DZ - Na Hrázi, Do Křemší, Dýšina - pokládka kabelu NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-319054.pdf 231,70 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/319054/22
Č.J.: MMP/320517/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 16.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci - IV.třídy č.D 101d Do Křemší <,>
v obci Dýšina
<br>
Magistrát města Plzně,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen
<br> „správní orgán“) podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích“) a podle §124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrh právnické osoby ELEKTRO WELLMONT,s.r.o <.>,IČO
<br> 25221281,Zborovská 146/35,301 00 Plzeň,ze dne 14.9.2022,vydává,z důvodu pokládky
<br> kabelu NN toto opatření obecné povahy:
<br>
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í
<br>
<br> na místní komunikace IV.třídy č.D 101d Do Křemší,v obci Dýšina v úseku před objektem
<br> Do Křemší 190 ( v místě křižovatky s ulicí Na Hrázi) - po pravé straně od ulice Na Krásnou
<br>
<br> v termínu od 29.9.2022 – do 27.10.2022
<br>
<br> II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikace IV.třídy č.D 101d Do
<br> Křemší,v obci Dýšina v úseku před objektem Do Křemší 190 ( v místě křižovatky s ulicí Na
<br> Hrázi) - po pravé straně od ulice Na Krásnou,provedenou svislou přenosnou dopravní
<br> značkou č.B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou č.E13,„PLATÍ od 29.9.2022 do
<br> 27.10.2022“
<br>
<br> v termínu od 29.9.2022 – do 27.10.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s ná...

Načteno

edesky.cz/d/5660312

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz