« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Z á p i s a u s n e s e n í z 24. schůze RM Nymburk [163 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z á p i s a u s n e s e n í z 24. schůze RM Nymburk [163 kB/pdf]
1
<br> Z á p i s a u s n e s e n í
<br>
z 24.schůze rady města Nymburk,která se konala ve středu dne 14.09.2022 od 15:30 hodin
v Obecním domě v Nymburce
___________________________________________________________________________________
Dokument byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br>
Program:
1) Rozpočtová změna č.59/2022 v rámci kapitoly
2) Oprava střechy – městské lázně
<br> Přítomni: Ing.XXXXX XXXX,Ph.D <.>,Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXX <,>
Ing.XXXXX XXXXXX,MUDr.XXXX XXXXX,MBA
Tajemník: Mgr.XXXX XXXXXXX
Zapsala: Vlasta Strnadová
<br> I <.>
<br>
Starosta Ing.XXXXX XXXX,Ph.D.zahájil schůzi přivítáním přítomných a konstatováním,že počet
přítomných opravňuje k právoplatnému usnášení o všech bodech programu <.>
Schváleno hlasy: pro – 7,proti - 0,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br>
II <.>
<br>
Ověřovatelé dnešního zápisu jmenováni: XXXXXXXXXX XXXXX a XXXX XXXX
Schváleno hlasy: pro – X,proti - X,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br>
III <.>
<br>
Ověření zápisu z 23.schůze rady města: Ing.XXXXX XXXXXX a MUDr.XXXX XXXXX
Schváleno hlasy: pro – X,proti - X,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br>
IV <.>
Zprávy:
1) Rozpočtová změna č.59/2022 v rámci kapitoly
Písemně,přizván: Ing.XXXX XXXXXXX,vedoucí odboru správy a rozvoje městského majetku
Diskuze: Mach,Petera,Konhefr
Schváleno hlasy: pro – 7,proti - 0,zdržel se - 0,mimo místnost – 0
<br> Usnesení č.414
<br> Rada města Nymburk v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br> s c h v a l u j e
<br> rozpočtovou změnu č.59/2022 v rámci kapitoly 39 – Místní hospodářství,na převod finančních
prostředků ve výši 1.250.000,- Kč,na údržbu nebytového fondu
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2) Oprava střechy – městské lázně
Písemně,přizván: Ing.XXXX XXXXXXX,vedoucí odboru sp...

Načteno

edesky.cz/d/5660294

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz