« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Viničná Lhota [3189 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Viničná Lhota [3189 kB/pdf]
Nymburk Spisová Značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MUNYM-050/70526/2022/Pel MUNYM-050/70526/2022/Pel XXXXX XXXX XXX XXX XXX radek.pelc@meu-nbl‹.cZ Město Nymburk Městský úřad Odbor správy městského majetku Náměstí Přemyslovců 163 288 02 Nymburk Správa železnic,státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 501 O1 HRADEC KRÁLOVÉ Nymburk: 13.09.2022 4 ı v ıv OZNAMENI VEREJNOU VYHLASKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Nymburk,Odbor Správy městského majetku,jako příslušný orgán státní Správy podle ustanovení § 124 odst.6 Zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,ve Znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> Zákon o silničním provozu"),na základě návrhu ze dne 09.09.2022,který podala Společnost Správa železnic s.o <.>,Oblastní ředitelství Hradec Králové,IČO: 709 94 234,se sídlem U Fotochemy 259,501 01 Hradec Králové,zastoupená na zál‹ladě plné moci společností SAVOZ S r.o <.>,IČO: 259 59 212,se sídlem U Kamene 1266,506 01Jičín,po písemném vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství Středočeského kraje,dopravního inspektorátu Nymburk,č.j.: KRPS-212549-2/ČJ-2022-010806 ze dne 06.09.2022,“ stanoví přechod-nou úpravu provozu dopravního značení na pozemních komunikacích č.III/27525,Ill/27522,II/275,III/27524,III/33010,I/32,III/32827,Z důvodu úplné uzavírky pozemní komunikace č.Ill/27525 pro opravu železničního přejezdu P4611 v k.ú.Ledečky.Městský úřad Nymburk,Odbor správy městského majetku si vyhrazuje právo Stanovení přechodné úpravy dopravního Značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejnýizájem.Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek,Zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.Přechodná úprava provozu bude provedena dle DIO,Odsouhlaseného Policií ČR ~ DI Nymburk dne 28.07.2022.Termínpřeçhocjné _úprayý_p_r_ovozu: 03.10.2022 do 07.10.2022.Za umístění dopravních značek odpovídá: XXX XXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX.Stanoven...

Načteno

edesky.cz/d/5652382

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz