« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení - ul. Na Veselou, Beroun-Závodí, MBE/61945/2022/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61945.pdf (2.83 MB)
umeruun
<br> Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje ltelefon: E-mail: 19.09.2022 MBE/61945/2022/DOPR- 00846/2022/DOPR/4 Ing.Daniel Jaroš! doprav35©muber0un.cz JaD
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>,„ OPATŘENÍOBECNÉPOVAHY,STANOVENI PRECHODNE ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle Š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě Žádosti ze dne 13.09.2022 od právnické osoby ViVa—Schneider,s.r.o <.>,K Cihelně 99,267 01 Trubín,IČ: 098 72 264 (dále jen žadatel) a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-227223-2/ČJ—2022- 010206 ze dne 12.09.2022
<br> stanovuje
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> na místní komunikaci (dále jen „MK“) ul.Na Veselou,266 01 Beroun-Závodí z důvodu „Kanalizační přípojky pro č.p.502,Na Veselou,Beroun“ <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle návrhu dopravního opatření,které je součástí tohoto stanovení (Viz.str.3-4) a v souladu s TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Komunikace: místní komunikace ul.Na Veselou,266 01 Beroun-Závodí
<br> Termín: od 26.09.2022 do 30.09.2022 (provedení přechodné úpravy bude V souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání komunikace) <.>
<br> Podmínky realizace: Pracovní místo bude zabezpečeno zábranou,zábradlím nebo plotem (Viz.čl.4.5 Ochranná zařízení TP 66) <.>
<br> DIL.<.>.-\.<.> ...

Načteno

edesky.cz/d/5660293

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz