« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "Obytný soubor Šedova I. etapa, k.ú. Židenice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "Obytný soubor Šedova I. etapa, k.ú. Židenice"
<.> *: _!
<br> sov: - ' *“
<br> gain—2m „m.<.> /.; Max-/in:“
<br> ODBOR FINANČNŠ A VYŠÝAVBY VELKÚPAVLOVŠCKÁ 25,628 09 BRNO
<br> VÁŠ DOPIS č.1.:
<br> ZE DNE: Společnost
<br> NAŠE a.: BVIN 05087/2022/FIN/Kov SEMIRA “ _ „ <,>
<br> sms.zn.: BVIN 06485/2021/18 VZ.Ing- Veronika Kanova Fanderlíkova 21 10/15
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.XXX XX Brno
<br> TEL.: +420 511 189 017
<br> DS: gxxbth
<br> E-MAIL: kovarova©vinohrady.bmo.cz
<br> DATUM: 15.9.2022
<br> XXXXXX a.s <.>,IČO: XXXXXXXX,se sídlem Sochorova 3262/23,616 00 Brno
<br> 66
<br> Uzemní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „Obytný soubor Sedova,1.etapa,k.ú.Židenice
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části města Brna,Brno - Vinohrady,odbor finanční a výstavby,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jako správní orgán pověřený nadřízeným orgánem — Odborem územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna podle ust.& 10 aust.š 11 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,V platném znění (dále jen “správní řád“),posoudil v územním řízení žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby,kterou dne 20.12.2021 podala společnost XXXXXX a.<.> s,IČO: XXXXXXXX,se sídlem Sochorova 3262/23,616 00 Brno,zastoupená na základě plné moci zplnomocněným zástupcem Ing.Veronikou Káňovou,bytem Fanderlíkova 2110/15,616 00 Brno (dále jen „žadatel“),a na základě tohoto posouzení rozhodl ve dvou níže uvedených výrocích:
<br> 1.Vydává podle 5 79 a 92 stavebního zákona a podle (j 9 prováděcí vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,v platném znění <,>
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> nazvané: „Obytný soubor Šedova,1.etapa,k.ú.Židenice“
<br> umístěné na pozemcích parc.č.7216,7222,7223,7224,7225/1,7225/2,7225/3,7226,7227,7228,7229/1,7229/2,7230/1,7231,7233,7234,7236,7237,7240/3,7242/1,7248,7268,7795/1,9811/2 ve vlastnictví žadatele spol.XXXXXX a.s <.>,IČO: XXXXXXXX,se sídlem Sochorova 3...

Načteno

edesky.cz/d/5658357

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz