« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení Prešovská 2, umístění kontejneru, zásobování stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-319056.pdf 231,69 kB
XXXXXXX XXXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: vaclavikova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/319056/22
Č.J.: MMP/320225/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 15.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 14.9.2022,který podala právnická osoba Stavitelství OK Plzeň s.r.o.<,>
<br> IČO 09829377,V Radčicích 16/28,322 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní
<br> inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 0105 Prešovská,v Plzni
<br> - vyblokování 1 parkovacího místa a 2 stání „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ v úseku před
<br> objektem Prešovská č.338/2
<br>
<br> z důvodu: umístění staveništního záboru,kontejneru a zásobování stavby Prešovská 2
<br> v termínu: 1.10.2022 – 31.10.2022
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO,která tvoří přílohu tohoto stanovení,za splnění
<br> následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> • Dopravní značení bude osazeno pro vyblokování celkem 3 stání.Zábor je dosud zřízen
ve dvou stávajících místech zásobovacího boxu a jedno stání parkovacího boxu je
<br> předsunuto do prvního vyblokovaného stání ve směru jízdy <.>
<br> • Dodatková tabulka č.E13 „PLATÍ OD 1.8.2022 DO 30.9.2022“ osazená pod
dopravní zn...
stanovene_DIO_Presovska_2.pdf 964,75 kB
SAFERDADG
<br>,„,<,>,<,>,<,> STANOVENO Navrh DIO - dotceny usek,vyblokovanl 2 parkovacmh stanl,dne: 402 ?,292%
<br> zábor,umístění kontejneru č fá/ffP/Jzúzg r/Zy
<br> Magšstrát města Plzně Odbor dopravy
<br> SAFEROAD Czech Republic s.o.Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E pl ©saferoad.cz IČO: 252297 > saferoad.cz

Načteno

edesky.cz/d/5658081

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz