« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Květnové revoluce, Liteň - 61718/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61718.pdf (3.08 MB)
iií Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: 15.09.2022 Číslo jednací: MBE/61718/2022/DOPR- VaM Spisová značka: 00832/2022/DOPR/4 Vyřizuje/telefon: Mgr.Martina Vacinová/ 311654324 E-mail: doprava10@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENI PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti společnosti HOEL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o <.>,se sídlem U Vodojemu 299,267 61 Cerhovice 267 61 IČ.-28428285 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-211294-1/ČJ-2022- 010206 stanovuje podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a nás),zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu realizace elektro přípojky pro p.č.lil,městys Liteň dle mapky dopravně inženýrských opatření (str.4-4).Dopravní značení bude upraveno dle schéma dopravně inženýrského opatření (dále jen D10),které je součástí tohoto stanovení (viz.str.4-5),v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: III/11616 úl.Květnové revoluce,městys Liteň Termín: 26.9.až 30.9.2022 termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace podm«nky realizace: Pracovní místa budou zabezpečena před pádem do výkopů zábradlím,plotem nebo svodidlem (viz.či.4.5 Ochranná zařízení TP 66) Město Beroun Husovo nám.68 Beroun-Centrum 266 01 Beroun ÍCO 00233129 Tel.:+420 311 654111 e-mail: pos...

Načteno

edesky.cz/d/5658053

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz