« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace-pro-verejnost.pdf
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
<br> Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon) <,>
který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru
nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
<br> V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci <,>
tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se
nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVM provést
v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka <.>
<br> Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny dokládající jeho
vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení <.>
Přihlásí-li se ÚZSVM osoba,která tvrdí,že je vlastníkem nemovitosti,ÚZSVM ji písemně vyzve,aby listiny
dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu,nebo uplatnila svá vlastnická práva
v občanskoprávním řízení <.>
<br> Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za to,že nemovitost je
opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví takových nemovitostí se
dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze předpokládat,že tyto osoby
nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst.2 nového občanského
zákoníku.Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává
se vlastnictvím státu <.>
<br> Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném
na webové adrese www.uzsvm.cz,může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště
ÚZSVM,je...
bernartice.pdf
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
<br> Bližší informace na adrese: www.uzsvm.cz
<br> ÚZSVM,OP Strakonice,tel.č.383/377203
<br> e-mail: helena.hudcova@uzsvm.cz
<br> Název obce Název kú OPSUB - název OPSUB - adresa Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) Stavba (formátováno)
<br> Bernartice Bilinka XXXXXX XXX
<br> č.p.XX,Olešná Nad
<br> Vltavou Bilinka 602671,č.3780 207
<br> Bernartice Bilinka XXXXXXXXX XXXXX
<br> č.p.XX,Olešná Nad
<br> Vltavou Bilinka 602671,č.3780 207
<br> Bernartice Bojenice XXXXXX XXXXXX č.p.XX,Bojenice Bojenice XXXXXX,č.903 270
<br> Bernartice Bojenice XXXXXXXXX XXXXXXXXX č.p.X,Křenovice Bojenice XXXXXX,č.566/1 305
<br> Bernartice Bojenice XXXXXXXXX XXXX č.p.XX,Bojenice Bojenice XXXXXX,č.903 270
<br> Bernartice Zběšice XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Český Krumlov
<br> Plešivec XXX Zběšice XXXXXX,č.54/2 321
<br> Bernartice Zběšice XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Český Krumlov
<br> Plešivec XXX Zběšice XXXXXX,č.608/3 321
<br> Bernartice Zběšice XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Český Krumlov
<br> Plešivec XXX Zběšice XXXXXX,č.54/2 321
<br> Bernartice Zběšice XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Český Krumlov
<br> Plešivec XXX Zběšice XXXXXX,č.608/3 321
<br> Bernartice Svatkovice XXXXXX XXXXXXXXX č.p.XX,Nepomuk Svatkovice XXXXXX,č.342 88
<br> Bernartice Svatkovice XXXXXX XXXXXXXXX č.p.XX,Nepomuk Svatkovice XXXXXX,č.364 88
<br> Bernartice Svatkovice XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,Nepomuk Svatkovice XXXXXX,č.342 88
<br> Bernartice Svatkovice XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,Nepomuk Svatkovice XXXXXX,č.364 88
<br> Bernartice Jestřebice XXXX XXXXX č.p.X,Jestřebice Jestřebice XXXXXX,č.913/1 200
<br> Bernartice Jestřebice XXXX XXXXX č.p.X,Jestřebice Jestřebice XXXXXX,č.913/2 200
<br>
<br> Bernartice Jestřebice XXXX XXXXX č.p.X,Jestřebice Jestřebice XXXXXX,č.914/1 200
<br> Bernartice Jestřebice XXXX XXXXX č.p.X,Jestřebice Jestřebice XXXXXX,č.914/2 200
<br> Bernartice Jestřebice XXXXX XXXXXXX
<br> Kolišov X,XXXXX
<br> Bernartice Jestřebice 791407,č.709/2 222
<br> Bernartice Jestře...

Načteno

edesky.cz/d/5656368

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz