« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "Obytný soubor Šedova I. etapa, k.ú. Židenice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "Obytný soubor Šedova I. etapa, k.ú. Židenice"
ODBOR FINANČNÍ A VÝSTAVBY,VELKOPAVLOVICKÁ 25,628 00 BRNO BVIN 05087/2022/FIN/Kov BVIN 06485/2021/18 Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.+XXX XXX XXX XXX gxxbyhw kovarova@vinohrady.brno.cz 15.9.2022 XXXXXX a.s <.>,IČO: XXXXXXXX,se sídlem Sochorova 3262/23,616 00 Brno Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „Obytný soubor Šedova,1.etapa,k.ú.Židenice“ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městské části města Brna,Brno - Vinohrady,odbor finanční a výstavby,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jako správní orgán pověřený nadřízeným orgánem – Odborem územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna podle ust.§ 10 a ust.§ 11 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen “správní řád“),posoudil v územním řízení žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby,kterou dne 20.12.2021 podala společnost XXXXXX a.s <.>,IČO: XXXXXXXX,se sídlem Sochorova 3262/23,616 00 Brno,zastoupená na základě plné moci zplnomocněným zástupcem Ing.Veronikou Káňovou,bytem Fanderlíkova 2110/15,616 00 Brno (dále jen „žadatel“),a na základě tohoto posouzení rozhodl ve dvou níže uvedených výrocích: I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a podle § 9 prováděcí vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,v platném znění,rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „Obytný soubor Šedova,1.etapa,k.ú.Židenice“ umístěné na pozemcích parc.č.7216,7222,7223,7224,7225/1,7225/2,7225/3,7226,7227,7228,7229/1,7229/2,7230/1,7231,7233,7234,7236,7237,7240/3,7242/1,7248,7268,7795/1,9811/2 ve vlastnictví žadatele spol.XXXXXX a.s <.>,IČO: XXXXXXXX,se sídlem Sochorova 3262/23,616 00 Brno,na pozemcích parc.č.7198/16,7198/5,7198/6,7198/62,7198/63,9764,9769,9776,9777,9778,9779,9785,9786,9802,9803,9804,9805,9806,9807,9808,9809,9812,9815,9817,9821/1,9838,9839,9840,9841,9844,9845,9847,9848,9854,9856/4,9857,9935,ve vlastnictví spol.Poliklinika Viniční a.s <.>,IČO: 27805891,se sídl...

Načteno

edesky.cz/d/5656265

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz