« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Holešovská Bystřice pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace_1_3_Holešovská_Bystřice_že_stav_2022_004
By
stř
<br> ičk
a
<br> Bystřička
<br> II/15
0 ul
<br>.Ho
lešo
<br> vská
<br> Holešov
<br> Přerov
<br> Ul.Přerovská
<br> Val.M
eziříčí
<br> II/150
ul.Pod
<br> Platan
y
<br> II/
43
<br> 8
ul
<br>.S
uš
<br> ilo
va
<br> st
á
va
<br> jíc
í
<br> II/150 ul.Holešovská
<br> Autobusové
nádraží
<br> Ž
e
le
<br> zn
ič
<br> n
í
tr
<br> a
ť
<br> IS
11
<br> b
<br> H
O
<br> L
E
<br> Š
O
<br> V
<br> IS
11
<br> b
H
<br> O
L
E
<br> Š
O
<br> V
<br> P
Ř
<br> E
R
<br> O
V
<br> k
m
<br> IS
11
<br> a
<br> IP4b
<br> B
2
<br> B2
<br> IP
1
9
<br> p
ře
<br> krýt
<br> B
2
8
<br> O
sa
<br> d
it
<br> s
p
ře
<br> d
st
<br> ih
e
m
<br> B
2
8
<br> O
sa
<br> d
it
<br> s
p
ře
<br> d
st
<br> ih
e
m
<br> stávají
cí
<br> stá
va
<br> jící
<br> A
1
5
<br> BUS E13
<br> B1
<br> stávající
<br> LIDL
<br> IS11b
<br> VAL.M
EZIŘÉČÍ
<br> VSETÍN
<br> B
2
8
<br> B
2
8
<br>
<br>
<br> M
<br> IM
O
<br>
<br>
<br> V
<br> O
Z
<br> ID
L
A
<br>
<br>
<br> S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
<br>
E
1
3
<br> B
1
<br> M
IM
<br> O
<br>
V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br>
E
1
3
<br> B
1
<br> B24b
<br> E13
MIMO
VOZIDLA
STAVBY
<br> IP
22
<br> IP
1
0
a
<br>.<.>
<.> <.>
<.> <.>
<.>
m
<br> E
3
a
<br> stávající značení bude překryto
B28 budou osazeny v předstihu
<br> VAL.MEZIŘÍČÍVSETÍN
<br> V
A
<br> L
<.> M
<br> E
Z
<br> IŘ
ÍČ
<br> Í
V
<br> S
E
<br> T
ÍN
<br> P
7
<br> P
8
<br> P
7
<br> P
8
<br> IP22
<br> IP1
0b
<br>
<br>
M
<br> IM
O
<br> B
U
<br> S
<br>
<br> A
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br>
<br>
<br> S
<br> TA
V
<br> B
Y
<br>
E
<br> 1
3
<br> IP
1
0
a
<br> B
2
8
<br> při uzavírce
se odstraní
<br> při uzavírce
se otočí ve směru jízdy
<br> při uzavírce
se otočí ve směru jízdy
<br> C
3
b
<br> M
IM
<br> O
<br>
V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
<br>
E
1
3
<br> E
8
b
<br> E
8
b
<br>
<br>
M
<br> IM
O
<br> B
U
<br> S
<br>
<br> A
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br>
<br>
<br> S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
<br>
E
1
3
<br>
<br>
M
<br> IM
O
<br> B
U
<br> S
<br>
<br> A
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br>
<br>
<br> S
<br> TA
V
<b...
SDZ-přechodné_MANA_ŽE_STAV_OPRAVA VLEČKY_TON
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br> Váš dopis zn.:
ze dne.:
Č.j.: MUBPH 20350/2022
Sp.zn.: ODS 571/2022 AlVa4
Opr.úř.osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: Alena.Vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 14.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Že-Stav,s.r.o <.>,IČ 276 97 347,sídlem Víceměřice č.ev.13,798 26 Víceměřice <,>
zastoupená spol.Dopravní značení Mana s.r.o <.>,IČ 28273699,sídlem Květná 1684 <,>
769 01 Holešov
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) podle
ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace
na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě
návrhu žadatele – spol.Že-Stav,s.r.o <.>,IČ 276 97 347,sídlem Víceměřice č.ev.13,798 26
Víceměřice,zastoupená spol.Dopravní značení Mana s.r.o <.>,IČ 28273699,sídlem Květná
1684,769 01 Holešov (dále jen „Že-Stav,s.r.o.“),zastoupené na základě plné moci ze dne
01.09.2022 spol.Dopravní značení Mana s.r.o <.>,IČ 28273699,sídlem Květná 1684,769 01
Holešov (dále jen „Dopravní značení Mana s.r.o.“),po projednání s dotčeným orgánem <,>
kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje,územní odbor
Kroměříž,Dopravní inspektorát Kroměříž (dá...

Načteno

edesky.cz/d/5656141

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz