« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Oznámení o stavbě - rekonstrukce - kNN + plánek, zn. P7122034.01/Plzeň, OMEXOM GA Energo s.r.o., MUCH 88454/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příl.1
' " I '""""""""_"=" " —_ i.C l ¢1,l T.I.l A :=='.l " - " " "Ť~e Ať'.~ i "_-" " l 'r.',l I l " K l,l·ůYaú(~ l t=- l D:.l l,<,> čap.231! A Y W - ; - q l Ĺj t i "" 'J:,ji" " j '210m (R4}! =jr4"',l 'n" j i,|j Á' ' -: lV l P I " - — — " i i " lC.p.798 Č.p.1425 "" " "7 " ",-,j jG.:w._.? 4'K" Ň 'C-p.]426 -' "l — — -- -~~=__ " l- =,_ V ' j ".g I '" " " ""~4 " -" F l,==4 ' ",' ss120/nve1p-c " <.>,kú,<.> ĺ <.>,<.> _ _ _,C.p.1427 J _:"'"" ~Kt- l y!!ľd Ymúo.q! ?1 "'"E '= l t Ij " """ " " " ",'l ĺ — _ ' "' '""q' 'Ip l SS10MNV P-Ú :·1 :'5 hmn r [ " 1"c.<.> _ _ "_ l" " "" "Ý = t'-í'/; _ _ mme____ J SS100/NVE1F"Ĺ -,l,<,>,<,>,<.>,<,>,<,>,<,>,<,> ' c.p.j"42g l P· 795 13 " " " l l h ""l _ _ "" _,i - "= =- I "1|.- : 4SJ _ " mm'""" _ -,'.= " " ·t= -; " " -WEIL d "" '" !- =~·._" 'l ' ':'Q2© ".SS100/NVE1 -t l -· ----.3,/u /\1,'ňb ~ _ l ii.' Í r <.>,= ' 'a l " =""7— "Tk'-"_Ĺ1 -." ' ' "" " ·' ' ' -- l ¶"i.ľ " L ' """ "L;—-,"J ',r ":: r'"' "" " -".<.>.l.E '±Nď"1=-~~,~~ """" -·' · -"""" " ""'" '6!00/NKE!P- L_ G,l,<,> l th _ —,l l ) Í qt : l 0 W E r " "" W r,' 0 l l Č "T,<,> :1,:Ůí?,<,> "1[] I! ^ ",'""CT I é® I -·==_- 9,=== - "'" :V' '"00"""-' N":' _ ;i " a ' Gf" m t,i I " "' " ' " " ' _ l :Ý l l '.- _ S$'Ĺ00/NKE1P-C ' "' " " " "_ 1-1~ _.·Cy '4Q|p ' " " == _ l "T ¶ ' '""= ::r ·," č.p.797 ; _=_ -: 'w g" l _ QC R436,1 '1'| l Tm m m " k ~ __~m' r l"" "" l q'· ' "' i ss100/nve1p-c,<,> l " " --~=~= " "" - " -' _Lcx,' im <.>,U." Rls3.<.> V - !4_ ""._ _ J ' "' '": '"""' "' "' ' """"""" ;?,i' '"".FP.<.> Ĺ i l",' " É,D' i l :' Ĺ" B " _ " - - _ ď l N._ "- - " ' l." Z.: l'.(-V LO p.- I "l i ' " J" 'i l ŕ) 1'|_ " " jC ' " "k cO E' 1/ ' l ' - m l l l N " = ' r 1429-- ; sr522/nkw2 aj",l." -f.y' l j "Z:: <.>,j ó/á,': ' - " - " t '^f°" "= """"==="=m=== ^~~' É l _,<.> -· " 3,Z,FĹ/,<.>."-:e "f'";_" "'"j "7 'It:': : ' -F,<,>,<,> _ _ _ _ _ _ l"' J '1 '"i : :'gi=.·.<.> - l ' SR"42T " - - '"'" l l ' ' l Wp,* r ~-Ŕ,g Li.] " Ĺ,^ "" ',""""' _-; -· "," " C <.>,).2665 Ó°"--° l :' ' Ĺ j J F"' ľ"': skkjdko,' t _ -,B "'...
151853962-222843-220908145208
OMEXOM
<br> OZNÁMENÍ
<br> Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě
Cheb,že v termínu
<br> září/2022 - prosinec/2022
bude v této oblasti prováděna
<br> stavba,která řeší rekonstrukci - kNN,dle projektu
vypracovaného firmou Montprojekt,a.s.<.>
<br> Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo,s.r.o.<,>
Na Střt1ně 1929/8,323 00 Plzeň - Bolevec <,>
tel.: 373303184,fax.: 377542385 <.>
IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812
Společnost je zapsaná v obch.rejstřtK.u u Krajského soudu v Plzni,odd.C a
vl.4355
Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb <.>,novelizován
z.č.670/2004 <.>
<br> Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle
téhož zákona <.>
<br> • OMEXOM GA Energo s.r.o <.>
Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň-Bolevec
<br> Jednatelé: Zdeněk 2:idek,XXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
<br> T.+XXX XXX XXX XXX
info@gaenergo.cz
www.gaenergo.cz
<br> /7
<br> ~~
OMEX M A Energo s.r.o <.>
N• S~NN ti2W.loiMc.m.<.>.<.>,<.>
<br> t: tttHit2 • Olt: cztt1•12
Ttl : 313 303 tU M1
<br>.<.>
<br> Zapsáno v Obchodním rejstríku vedenám Krajským soudem v Plzní,oddn C,vložka 4355,IČ: 49196812,DIČ: CZ49196812
<br>
<br> Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
poradovým císlem 151853962-222843-220908145208,skládající se z 1 stran,se doslovně shoduje s
obsahem vstupu <.>
<br> Vstup bez viditelného prvku <.>
<br> Jméno a příjmení osoby,která konverzi provedla: XXXXX XXXXXX
<br> Vystavil: Město Cheb
Pracoviště: Město Cheb
V Chebu dne 08.09.2022
<br> 151853962-222843-220908145208

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz