« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Oznámení o stavbě - připojení lokality nových 11RD + plánek, zn. P7122029.01/Plzeň, OMEXOM GA Energo s.r.o., MUCH 88449/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha1
" i' --"j.',': -ILĹ- ",I l ' ' ' l : "l |9 " l,q l,<.> l,' " ' j l 't 'l' j'},<,>.'.',l,Ĺl ' Di l 'r íl' ' p 'l 'Ľ.J f,<,> ' Ň ' 1 J ;",<,> :' : ;L j,;-._ d l : " <.>,""l t,! =,<,>,_ _,<.>.l _.1{.:' ; ' mr W' m m" "f r "m ¶11¶ " ľ.Í " " " " " "'" Ť""::·' ·b -,<,>,<,> ť j)') j:j )7' :+ I m.'" """ ','," O t O 'O X q"m,O' O,<,>,j:Z""' -L,<,>,<,>,<,> =,; l' :,j ; ""=-==,R " ' "" " °· - _ l ' I ( Ĺ hl l.- - " - :- -- ~ -',<,> Ô " ~— ;.M - - l l " ' l,3 O :1j' " ll ' Ĺ,l l : -",!' l' 'd l LE,""7; l ; l." ' ' P · O,' u l :' '_'"1 - "' "' " :'Á ',l 'éi,m äí: : " l' l',l :; O; O ·0 -"" '%',l l" l I j :,f r ',: l r Ĺ ' i '"rr~ |l l ! ii ĺ h" " ",G,'t 9.'· ' " t l :J,l '.':.b,i O ' :,l "." ' ',Ĺ 'I' °O= " ej," '.:' A.l,:;': "r" m 'Q ' Ojy j ! j}' \ "":,Ĺ " ' ',<,> O O ',ú _: i.l í Ĺ" i.O' as: l ' j l Ý " " 4 t: "" ""-.L.N i'; 'túľ.<.> N,fi."""" f d' K ' W ) B 0 l l i % f K m,b Ó m m" k ľ " -i j á l : Pk qj m,- ~j LK,q m",t'" W -7! —.Jr 'm m ~ ~- G! jl l l l l m,_._ " "" " " %~" 'Z,Ľ " " — ~ f l Ĺ i f "a L T " " i ! j! i;" ! l:,:p : j/'"O.<.> :,<,> &\ ' ' l t q l," - ~~== ~ <.>,<,> gu" 'i """::':7';" ' =j ! :"' - " "~1.<.> l ér J l k,<,> l l j lmE l ' j; l l ' ' l- t t t 'IF J Ĺe I " l SS MINYELP1Tt " I <.>,<,> F " it.í" l,l P":-k'.- it!,'ý;;__.<.>,k' ' · "',lj 'd " ' p,0 ',<,>,<,> <.>,<,>,1!i"' " '"','",:"" "i """""" <.>,","' " ' :,<,> ;' L""':" ',ji,' Č,; l"' 'Ĺ ::·· "i",t,' ŕ t'L,t"! '-'- 'll b Ĺ --,' l ' " ' a.~,<.>,<.> Q-' ' ',ľ,±"1'.<.> XXX L aut ' -,-- <.>,l' -- ; k-,á4'É l _ Ý l —-±'LW · t e l 1 'n "-_,l ÍL.0 " b Tl,i"é· d,<,>.- " l' 't EJ " ' '"' t l ' 4 ' ' rl " · · q' ' l 1 'I.r' " " "",/,"i'";r'i " q :; 'g" " :""" y'" ',l'.;' i,',',urč" ":'"' ' ' í'It";" ;:'"",',:'ía' ":"' '""'"e',j-:',',<,> i "'""Ĺ-,'l,____ _ _.- =,<,> 1 _ |i,jl 4áWmr F r l ( ',n T " " C.~ < ~ 4~ W M toŕ Ľ IĎ l l " ~ mV · Ĺ é~m l ÓH *~m mmud mtib g.Q.oM ~ " "=" " rC W Tu.p nu knn D.2.1 <.>
151853034-222843-220908143547
OMEXOM
<br> OZNÁMENÍ
<br> Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě
Cheb,že v termínu
<br> září/2022 - únor/2023
bude v této oblasti prováděna
<br> stavba,která řeší připojení lokality nových llRD na el.energii <,>
dle projektu vypracovaného firmou Montprojekt a.s.<.>
<br> Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo,s.r.o.<,>
Na Střt1ně 1929/8,323 00 Plzeň- Bolevec <,>
tel.: 373303184,fax.: 377542385 <.>
IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812
Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni,odd.C a
vl.4355
Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb <.>,novelizován
z.č.670/2004 <.>
<br> Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle
téhož zákona <.>
<br> • OMEXOM GA Energo s.r.o <.>
Na Střilně 1929/8
323 00 Plzeň-Bolevec
<br> Jednatelé: Zdeněk.Židek,XXXXXX XXXXX,Ing.Ale~ Uldrych
<br> T.+XXX 373 303 111
info@gaenergo.cz
www.gaenergo.cz
<br> /}
/.;J
<br> OMEX M GA Energo s.r.o <.>
N1Sitllnt t12111,lciiMc,JZJ,<.> _
<br> lt: <.>,<.>.1Z • ~: a.t•12
ltl : m 303 m Mi
<br> Zapsáno v Obchodnfm rejstrlku vedeném Krajským soudem v Plzni,oddn C,vložka 4355,IČ: 49196812,DIČ : CZ49196812
<br>
<br> Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
poradovým císlem 151853034-222843-220908143547,skládající se z 1 stran,se doslovně shoduje s
obsahem vstupu <.>
<br> Vstup bez viditelného prvku <.>
<br> Jméno a příjmení osoby,která konverzi provedla: XXXXX XXXXXX
<br> Vystavil: Město Cheb
Pracoviště: Město Cheb
V Chebu dne 08.09.2022
<br> 151853034-222843-220908143547

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz