« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Usnesení ZO ze dne 7.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO 7.9.2022
Usnesení z 23.zasedání Zastupitelstva obce Valašská Senice dne 7.9.2022
<br> 23/417
<br> ZO schvaluje ověřovateli zápisu Bc.Marka Juráně a XXXXXXX Vetešku,zapisovatelku Marii XX/XXX
<br> XX schvaluje doplněný program zasedání ze dne 7.9.2022.PRO:8 PROTkO ZDRŽELSE O
<br> 23/419
<br> 20 bere na vědomí Rozpočtové opatření č.4/2022.PRO:8 PROThO ZDRŽELSE O
<br> 23/420
<br> ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č.5/2022.PRO:8 PROThO ZDRŽELSE:O
<br> 23/421
<br> 20 bere na vědomí Rozpočtové opatření č.6/2022.PRO:8 PROTkO ZDRŽELSE:O
<br> 23/422
<br> 20 schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2022 <.>
<br> PRO: 8 PROTI: o ZDRŽEL SE: 0
<br> 23/423
<br> 20 schvaluje žádost Mateřské školy Valašská Senice,příspěvkové organizace,Valašská Senice č.p.135,756 14,IČO: 70988587,0 navýšení rozpočtu ve výši 135.000; Kč pro rok 2022.PRO: 8 PROle 0 ZDRŽEL SE: 0
<br> 23/424
<br> 20 schvaluje Obchodní podmínky pro dodávku pitné vody veřejným vodovodem v obci Valašská Senice <.>
<br> PRO: 8 PROTI: o ZDRŽEL SE: 0
<br> 23/425 20 schvaluje Plán financování obnovy vodovodu Valašská Senice <.>
<br> l Liškovou.\ PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PRO: 8 PROTI: 0_ ZDRŽEL SE: 0
<br> 23/426 20 schvaluje Zásady tvorby a použití Fondu oprav vodovodu Valašská Senice.PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
<br> 23/426
<br> ZO schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku mezi Obcí Valašská Senice — pronajímatel a Zuzanou Mohylovou,Valašská Senice č.p.114 — nájemce o nájmu části obecního pozemku p.č.375/7 o výměře 9 200 m2,trvalý travní porost,v k.ú.Valašská Senice,za částku 1,- Kč za rok <.>
<br> PRO: 8 PROle 0 ZDRŽEL SE: 0
<br> 23/427
<br> Zastupitelstvo obce Valašská Senice jako orgán obce příslušný dle ustanovení 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),ve spojenís částí šestou - 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „správní řád"),podle 5 54 odst.2 ve spojení s & 55...

Načteno

edesky.cz/d/5655316

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz