« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Palouček, Pod Homolkou, Beroun-město - 60818/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

60818.pdf (3.02 MB)
iií Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: 13.09.2022 MBE/60818/2022/DOPR- 00835/2022/DOPR/3 Ing.Daniel Jaroš/ JaD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA E-mail: doprava5@muberoun.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti právnické osoby: Bytové družstvo Palouček,sídlem Palouček 1709,266 Ol Beroun - Město,IC: 267 20 795 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-216296-3/ČJ-2022-010206 ze dne 30.08.2022 stanovuje podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu „Výměny střešního pláště budov č.p.1706,l 707,1708,a 1709 v obci Beroun",úl.Palouček a úl.Pod Homolkou,266 Ol Beroun-Město.Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření (DIO),které je součástí tohoto stanovení (viz.sír.3-6) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: místní komunikace v obci Beroun-Město,úl.Palouček č.p.1708 a č.p.1709 dále úl.Pod Homolkou č.p.1706 a č.p.1707 Termín: Od 26.09.2022 do 31.08.2023 (termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace) Město Beroun Husovo nám.68 Beroun-Centrum 266 01 Beroun IČO: 00233129 Tel.:+420 311 654111 e-mail: posta@muberoun.cz ID Datové schrá...

Načteno

edesky.cz/d/5654634

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz