« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Doplnění kalové koncovky ČOV Cheb - solární sušení kalů areál CHEVAK Cheb - MUCH 88062/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doplnění kalové koncovky ČOV Cheb - solární sušení kalů areál CHEVAK Cheb - MUCH 88062/2022
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 88062/2022 Cheb,dne: 07.09.2022
<br> Spis.zn.: KSÚ/7452/2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> E-mail: hybner@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 135
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
Společnost CHEVAK Cheb,a.s <.>,Tršnická č.p.4/11,Hradiště,350 02 Cheb 2,kterou zastupuje
<br> Společnost AQUA PROCON s.r.o <.>,Palackého třída č.p.768/12,Královo Pole,612 00 Brno 12 <,>
<br> kterou zastupuje společnost AP INVESTING,s.r.o <.>,Dukelských hrdinů č.p.976/12,170 00 Praha 7
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 20.06.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Doplnění kalové koncovky ČOV Cheb - solární sušení kalů areál CHEVAK Cheb Hradiště č.p.4 <,>
<br> ul.Tršnická č.or.11 na pozemku st.p.166,411,parc.č.15/4,15/7,15/8,15/12,15/13,15/18,15/19 <,>
<br> 15/35,15/37,15/38,15/71 v katastrálním území Hradiště u Chebu.Uvedeným dnem bylo zahájeno
<br> územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - SO 01 Solární sušárna - dvě ocelové XXXX o rozměrech XXX,X x XX x X,575 m opláštěné dvouvrstvou
fólií s UV filtrem na p.p.č.15/4 a 15/12 k.ú.Hradiště u Chebu,obec Cheb <.>
<br> - SO 02 Mezisklad odvodněného kalu - Ocelový přístřešek,který bude osazen na železobetonovou
vanu o rozměrech 14,4 x 8,2 x 3 m zastřešený pultovou střechou s výškou 4,9 - 6,5 m na p.p.č.15/4
<br> k.ú.Hradiště u Chebu,obec Cheb <.>
<br> - SO 03 HTÚ a zpevněné plochy na p.p.č.15/4,15/12,15/13 a 15/38 k.ú.Hradiště u Chebu,obec
Cheb <.>
<br> - So 04 Venkovní trubní rozvody na p.p.č.15/4,15/7,15/8,15/12,15/13 a 15/38 k.ú.Hradiště
u Chebu,obec Cheb <.>
<br> - Kanalizace dešťová - stoka D1 PP DN 250 dl.93 m; stoka D1-1 PP DN 250 dl.53 m; stoka D1-2
<br> PP DN 250 dl.51 m; stoka D2 PP DN 250 dl.84 m; stoka D2-1 PP DN 250 dl.48 m; stoka D2-2 PP
<br> DN 250 dl.49 m <.>
<br> - Kanalizace znečištěných vod - stoka...

Načteno

edesky.cz/d/5653979

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz