« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Oznámení o vystavení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bílé Poličany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_o_vystaveni_navrhu.pdf [0,49 MB]
pm,:jw STATNI POZEMKOW URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Trutnov Horská 5,Střední Předměstí,541 01 Trutnov
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 280440/2022
<br> Spisová značka: 2RP4086/2015-514205/04/02
<br> Vyřizuje.: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: k.krechova©spucr.cz
<br> Datum: 2- 9- 2022 SPU 2813441312022
<br> [ll]
<br> 0513415910072 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bílé Poličany a v navazující části katastrálního území Trotina
<br> Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Trutnov (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,() Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.š 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ust.$ 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 14.9.2022,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 14.10.2022 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bílé Poličany a v navazující části katastrálního území Trotina (dále jen „KoPÚ“) <.>
<br> Návrh KoPÚ v rozsahu soupisů nových pozemků,včetně mapy návrhu nového uspořádání pozemků,je pro celé řešené území vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.210) a na Obecním úřadě v Bílých Poličanech.Na Obecním úřadě v Trotině je vystavena pouze ta část návrhu KoPU,která
<br> územně spadá do příslušné obce <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vvstavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočkv <.>
<br> V případě dotazů,nebo nejasností kontaktujte:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz