« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Společné povolení - Zřízení světelné křižovatky na ul. Osová - Labská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 4919 22 C 3 Koordinacni situacni vykres
S
<br> -
0
<br> 8
<br> 0
<br> 5
<br> -
0
<br> 1
<br> 1
<br> S
<br> -
0
<br> 8
<br> 0
<br> 5
<br> -
0
<br> 1
<br> 0
<br> S
<br> -
0
<br> 8
<br> 0
<br> 5
<br> -
0
<br> 0
<br> 9
<br> S
<br> -
0
<br> 8
<br> 0
<br> 5
<br> -
0
<br> 0
<br> 8
<br> S
<br> -
0
<br> 8
<br> 0
<br> 5
<br> -
0
<br> 1
<br> 2
<br> S
<br> -
0
<br> 8
<br> 6
<br> 1
<br> -
0
<br> 3
<br> 1
<br> S
<br> -
0
<br> 8
<br> 0
<br> 5
<br> -
0
<br> 1
<br> 4
<br> S
<br> -
1
<br> 2
<br> 4
<br> 6
<br> -
0
<br> 1
<br> 5
<br> S
<br> -
0
<br> 8
<br> 0
<br> 5
<br> -
0
<br> 1
<br> 5
<br> S
<br> -
0
<br> 8
<br> 0
<br> 5
<br> -
0
<br> 1
<br> 3
<br> R
<br> -
0
<br> 5
<br> 6
<br> 8
<br> -
0
<br> 0
<br> 1
<br> R
<br> -
1
<br> 8
<br> 6
<br> 9
<br> -
0
<br> 0
<br> 1
<br> S
<br> -
0
<br> 6
<br> 6
<br> 8
<br> -
0
<br> 3
<br> 7
<br> S
<br> -
0
<br> 6
<br> 6
<br> 8
<br> -
0
<br> 3
<br> 8
<br> S
<br> -
0
<br> 6
<br> 6
<br> 8
<br> -
0
<br> 4
<br> 3
<br> S
<br> -
0
<br> 5
<br> 6
<br> 8
<br> -
0
<br> 0
<br> 4
<br> spolu se SSZ <.>
<br> M2A 150W
<br> SO 401
<br> SO 403
<br> VODOVOD
<br> SO 402
<br> SO 402
<br> SO 402
<br> SO 404
<br> atelier@atelier-dpk.cz
<br> tel./fax: 541240616
<br> 602 00 Brno
<br> VYPRACOVAL
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEKT
<br> DATUM
<br> INVESTOR
<br> 10xA4
<br> C.3
<br> 1:250
<br> SO 100,SO 401,SO 402,SO 403,SO 404
<br> 5/2020
<br> 21_01_103
<br> M 1:250
<br> LEGENDA:
BB 4919 22 Spolecne povoleni Zrizeni svetelne krizovatky na ulici Osova Labska
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0306787/2022 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0442301/2022
<br> ZN.: 11/17-SP/Rat
<br> TEL./E-MAIL: 542 174 078/ratiborska.denisa@brno.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů <.>
<br> Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na
<br> úřední desce Magistrátu města Brna <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:
<br>
<br> Společné povolení
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace,příslušný podle
<br> ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),dále v souladu s ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.a III.třídy a místních komunikací
<br> základního komunikačního systému ve statutárním městě Brně,dle čl.29 odst.2 písm.b) Statutu města Brna <,>
<br> obdržel žádost stavebníka - Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské náměstí 1,601 67 Brno <,>
<br> IČO: 449 92 785,zastoupené společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 1a,657 68
<br> Brno,IČO: 607 33 098,o vydání společného povolení pro soubor staveb „Zřízení světelné křižovatky
<br> na ulici Osová - Labská“.Speciální stavební úřad posoudil podle ustanovení §94o zákona 183/2006 Sb.<,>
<br> stavební zákon,v posledním znění,podanou žádost ve společném st...

Načteno

edesky.cz/d/5653196

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz