« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Aukční vyhláška - předmětem aukce jsou pozemky v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7 foto_pozemku
7 Aukční_vyhláška
3 foto_1
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
<br> Typ vstupního dokumentu:.JPG
Otisk souboru: 42DC00712DAFCC989CFD1E8A12C2AE9D1ABF9B0B4F1B4FF0DA44AB027E7F069F
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1
<br> Subjekt,který změnu formátu dokumentu provedl:
Město Bystřice pod Hostýnem,Masarykovo nám.137,76861 Bystřice pod Hostýnem 1,sillerova@mubph.cz
<br> Datum vyhotovení ověřovací doložky:
14.9.2022
<br> Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
3 Aukční_vyhláška
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
Vstupující dokument nebyl podepsán <.>
<br> Typ vstupního dokumentu:.PDF
Otisk souboru: 951A4D124CE8AA80E785192119B67546C2911C9D0EF15AA1F93DDBF9CCDC1911
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1
<br> Subjekt,který změnu formátu dokumentu provedl:
Město Bystřice pod Hostýnem,Masarykovo nám.137,76861 Bystřice pod Hostýnem 1,sillerova@mubph.cz
<br> Datum vyhotovení ověřovací doložky:
14.9.2022
<br> Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
2_foto_1
1_Aukční_vyhláška
7609/BKM/2022-BKMM Cj.: UZSVM/BKM/7353/2022-BKMM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 4.10.2022 v 9:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 5.10.2022 v 12:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Kroměříž Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: Simona.Bradova©uzsvm.cz <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Cl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 970,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 3.10.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu má kauce vrátit.Takto...
5 foto_pozemku
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
<br> Typ vstupního dokumentu:.JPG
Otisk souboru: B64CC792F2A075A92CF3F873CA36A491D7FEBC361CA8D4A4A8313DCE141846F3
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1
<br> Subjekt,který změnu formátu dokumentu provedl:
Město Bystřice pod Hostýnem,Masarykovo nám.137,76861 Bystřice pod Hostýnem 1,sillerova@mubph.cz
<br> Datum vyhotovení ověřovací doložky:
14.9.2022
<br> Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Aukční_vyhláška

Načteno

edesky.cz/d/5653143

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz