« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva (21.9.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva (21.9.2022)
OBEC LICHOCEVES
<br> Lichoceves čp.20,252 64 Velké Přílepy tel.220 930 556,e-mail obec©lich0cevescz
<br> POZVÁNKA na 21.zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 21.září 2022 (středa) od 20:15 V úřadovně Obecního úřadu
<br> Zasedání proběhne za epidemiologických opatřeních v rozsahu,který bude platný v den zasedání <.>
<br> Návrh programu: 1.Schválení pravidel rozpočtového provizoria obce Lichoceves na rok 2023;
<br> 2.Prodej pozemku parc.č.209/25 V k.ú.Noutonice V chatové oblasti Višňovka (Smlouva kupní);
<br> 3.Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního investorske'ho příspěvku se společností ZEUS NOUTONICE a.s <.>,ICO 28365241;
<br> 4.Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností GOOD BUILDING — stavební a zemní práce,kabelizace s.r.o.„Připoložení kabelů pro veřejné osvětlení V místní části Noutonice“_;
<br> Pronájem Lichocevske' hospody V budově čp.40 v Lichocevsi (Smlouva nájemní) <,>
<br> 6.Rozpočtové opatření <.>
<br> * XXX XXXXXXX starostka obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce: XX.9.2022 Sejmuto z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5652913

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz