Obec Lichoceves

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://lichoceves.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lichoceves
Lichoceves 20
252 64 Lichoceves

Datová schránka: npvanb3
E-mail: obec@lichoceves.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 09. 2022 Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva (21.9.2022)
11. 09. 2022 Veřejná vyhláška: Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení vlivu na ŽP záměru stavby ČOV a kanalizace Lichoceves – Noutonice
11. 09. 2022 Sdělení ke zveřejnění na pevné úřední desce
08. 09. 2022 VOLBY: Oznámení o době a místě konání voleb
08. 09. 2022 VOLBY: Informace o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
08. 09. 2022 Veřejná vyhláška: Omezení dopravy (17.9.2022, cyklistický závod „AUTHOR Pražská padesátka 2022“)
08. 09. 2022 základní mapa trasy
08. 09. 2022 podrobná mapa trasy
08. 09. 2022 MAPA
08. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 1/2022, Obecně závazná vyhláška obce Lichoceves, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (Svrkyně)
08. 09. 2022 OOP č. 212/2022
05. 09. 2022 Výzva k nápravě: Seznam nemovitostí, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný (tzv. neznámý) vlastník – stav k 1.8.2022
05. 09. 2022 Seznam nemovitostí
05. 09. 2022 Informace k problematice
27. 08. 2022 Oznámení o svozu nebezpečného odpadu z domácností (SO 15.10.2022)
25. 08. 2022 Veřejná vyhláška: OOP (uzavírky od 29.8.2022 v Lichocevsi, Velkých Přílepech, Noutonicích, Okoři, Číčovicích a Tuchoměřicích)
25. 08. 2022 MAPA
25. 08. 2022 VOLBY: Sdělení členům OVK o termínu školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování
25. 08. 2022 VOLBY: Svolání 1. zasedání okrskové volební komise (VO č. 1)
25. 08. 2022 VOLBY: Svolání 1. zasedání okrskové volební komise (VO č. 2)
14. 08. 2022 Záměr pronájmu Lichocevské hospody v budově čp. 40 v Lichocevsi
28. 07. 2022 Veřejná vyhláška: Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Lichoceves – Noutonice
28. 07. 2022 Textová část Změny č. 2 ÚPO Lichoceves – Noutonice
28. 07. 2022 Hlavní výkres: Komplexní urbanistický návrh
28. 07. 2022 Technické vybavení: Doprava
28. 07. 2022 Technické vybavení: Zásobování vodou, kanalizace, vodní toky
28. 07. 2022 Technické vybavení: Zásobování plynem, energetika, spoje
28. 07. 2022 Místní systém ekologické stability
28. 07. 2022 Veřejně prospěšné stavby
28. 07. 2022 Koordinační výkres
28. 07. 2022 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
26. 07. 2022 VOLBY: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
26. 07. 2022 VOLBY: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
25. 07. 2022 Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva (1.8.2022)
19. 07. 2022 Dokument "Rozhodnutí o prodlouž..." již není dostupný.
19. 07. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny (část k.ú. Noutonice čp. 16 a 53, 8.8.2022)
15. 07. 2022 Záměr směny části obecního pozemku v k.ú. Noutonice (u hřbitova)
15. 07. 2022 Záměr pronájmu Lichocevské hospody v budově čp. 40 v Lichocevsi
15. 07. 2022 Záměr uzavření soudního smíru ve věci určení vlastnictví pozemku – vydržení části pozemku (tzv. předzahrádky) parc. č. 12/1 v k.ú. Lichoceves
15. 07. 2022 Záměr prodeje pozemku v chatové oblasti v k. ú. Noutonice
28. 06. 2022 Schválený závěrečný účet SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2021 příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
28. 06. 2022 Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2021
28. 06. 2022 Oznámení: Zahájení zjišťovacího řízení vlivu na ŽP záměru stavby ČOV a kanalizace Lichoceves - Noutonice
03. 06. 2022 Dokument "Územní rozhodnutí (Ve..." již není dostupný.
30. 05. 2022 Oznámení o veřejném projednávání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy (29.6.2022)
30. 05. 2022 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva (6.6.2022)
25. 05. 2022 Dokument "Oznámení řízení o pro..." již není dostupný.
16. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2021
16. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2021
10. 05. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny (část k.ú. Lichoceves 27.5.2022)

XML