« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka-na-zm-20.09.2022440893520.pdf
Dne 20.9.2022 (úterý)
<br>
<br> v 18,00 hodin
<br>
se koná
<br>
V E Ř E J N É
Z A S E D Á N Í
<br>
<br> zastupitelstva městyse Bernartice
__________________________________________________________________
<br>
<br>
v zasedací místnosti na radnici městyse
Bernartice <.>
<br> P r o g r a m:
<br>
1.Zahájení a schválení programu
2.Zpráva o činnosti rady od 1.8.2022
3.Projednat rozpočtové opatření č.10/2022
4.Projednat a schválit prodej pozemku parc.č.1085/11 v k.ú.Bojenice
5.Projednat a schválit prodej pozemku parc.č.1085/6 v k.ú.Bojenice
6.Projednat a schválit záměr směny části pozemku parc.č.53 za část pozemku parc.č.1085/1 v k.ú <.>
<br> Bojenice
<br> 7.Projednat a schválit záměr prodeje části pozemku parc.č.1085/1 v k.ú.Bojenice – žádost
p.Kroiherová
<br> 8.Projednat a schválit záměr prodeje části pozemku 1085/1 v k.ú.Bojenice – žádost p.Vágnerová
9.Projednání nové kupní ceny pozemků parc.č.1262/7 a PK 1259/4 díl 1 v k.ú.Bernartice u Milevska
<br> navržené ÚZSVM
<br> 10.Projednat a schválit udělení souhlasu s uzavřením smlouvy na věcné břemeno pozemků parc.č <.>
742/6,742/10,742/13,742/14 a 742/15 v k.ú.Bernartice u Milevska
<br> 11.Projednat a schválit doplnění příloh č.1 a 2 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bernartice
12.Projednat a schválit doplnění dodatku č.7 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bernartice
13.Projednat zapojení městyse Bernartice v dotačním programu Jihočeského kraje „My v XXX Jihočechy
<br> nenecháme II“
<br> XX.Závěrečná zpráva starosty k volebnímu období 2018-2022
15.Diskuse
16.Závěr
<br> Všichni jste srdečně zváni!

Načteno

edesky.cz/d/5651577

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz