« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - OOP - Prušánecká 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - Prušánecká 13
Magistrát města Brna “7" -.Odbor dopravy,_ ' _
<br>.WL "
<br> Č- J-i MMB/O448876/2022/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX SP.ZN.: 5400/ODIMMB/0362118/2022/3 TELJE-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodně úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o silničním provozu“),na základě projednání dle 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,v souladu s ustanovením š 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 171 a následně části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci |||.tř <.>,ul.Prušánecká před č.o.13,Brno,podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace,Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborně provedení dopravně bezpečnostního opatření — odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení,jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu je společnost Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,IČ: 60733098 <.>
<br> Magistrát města Brna ! Odbor dopravy Kounicova 67a |...

Načteno

edesky.cz/d/5651461

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz