« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022 9 RM SRN.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 111
<br>
Č.j.MUCH 89417/2022 V Chebu dne 12.09.2022
<br>
Z Á M Ě R
<br> města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
Město Cheb zveřejňuje na základě podané žádosti ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona
<br> číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,po projednání
<br> Radou města Chebu dne 08.09.2022 – usnesení RM č.544/14/2022,záměr na prodej
<br> hmotné nemovité věci – pozemku na území SRN ve vlastnictví města Cheb:
<br>
<br>
Katastrální území Ottengrün
<br>
pozemek parcelní číslo 459/3 o výměře 1115 m2 <.>
<br>
<br>
Bližší informace podá vedoucí oddělení nemovitostí odboru majetkoprávního Městského
<br> úřadu Cheb R.Bártová,číslo telefonu 354 440 168,e-mailová adresa bartova@cheb.cz <.>
<br>
<br> Nabídky nebo připomínky ke zveřejněnému záměru doručte do podatelny Městského úřadu
<br> Cheb,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 nejpozději do 14.října 2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru majetkoprávního
<br> Městského úřadu Cheb
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 13.09.2022
<br>
Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.1

Načteno

edesky.cz/d/5650535

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz