« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška_oznámení o návrhu.pdf [0,14 MB]
MAGlsTnÁľ nn Ěsrn PARDUBIc ODBOR DOPRAVY Spis zn.<.> Čj <.>,vyřizuje: te lefon: e-mail: oddělení silniční dopravy,silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu sZ-MMP 82979l2oŻ2/oD4 MmP ]-0829olŻ02z Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba XXX XsX XXX jiri.kriz@mmp.cz V Pardubicích dne t2.9.2022 k wvěšení: Magistrát města Pardubic,odbor dopravy obec Neratov,Neratov tŻ,533 41'Lázné Bohdaneč,lČ:00580686 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení Ş 77 odst.L) písmeno c),zákona č.361'12000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve zněnípozdějších předpisů,dále jen,<,> zákon o provozu na pozemních komunikacích",podle s L71,zákona č.5ool2oo4 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen,<,> správní řád",ve smyslu 5 77 odst' 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje zahájení ŕízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Návrh opatření obecné povahy spočívá ve změně místní úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č.lll/0361 v obci Neratov.Žadatel: obec Neratov,Neratov 1"2,533 4ILázně Bohdaneč,lČ:00580686 V souvislosti s tÍmto,je navrženo uŽití dopravních značek:.Sviislé dopravní zaŕízení,odrazové zrcadlo Magistrát města Pardubic,odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovenízměnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.Dopravní značení a zaŕízení provedte jako: Velikost dopravního značen í: Provedení dopravního značení: Důvod: odpovědnost za řádné provedení úpravy: stálé svislé dopravní značky,dopravní zařízení základní rozměrová řada retroreflexní BESI P XXXXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX',obec Neratov,Neratov 12,533 4L Lázně Bohdaneč,lČ: 00580686 Pernštýnské nám,1,Pardubice.bankovní spojenĺ: KB,a.s <.>,Pardubice,č' ú.: 008010_0000326561/0100,tel.: +420 466 859 366,fax:: 466 859 352,e_mail posta@mm...
NOVY_navrh_dz.pdf [0,67 MB]
B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 3
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 5
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 4
<br> 0
<br> B20a
<br> 30
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 4
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 5
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 4
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 4
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 4
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 4
<br> 0
<br> B20a
<br> 30
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 3
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 4
<br> 0
<br> P6
STOP
<br> P
1
<br> P
<br> 1
<br> P4
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> a
<br> N
<br> E
<br> R
<br> A
<br> T
<br> O
<br> V
<br> P4
<br> P
<br> 4
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 5
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 5
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 5
<br> 0
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> b
<br> N
<br> E
<br> R
<br> A
<br> T
<br> O
<br> V
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 5
<br> 0
<br> E
<br> 8
<br> b
<br> E
<br> 8
<br> b
<br> E8b
<br> E
<br> 8
<br> b
<br> Z11g
<br> Z11g
<br> DZ
<br> P
2
<br> P
<br> 2
<br> 1C <.>
<br> NÁVRH ZMĚNY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> DATUM
<br> ČÁST
<br> ÚČEL
<br> PŘÍL <.>
<br> MÍSTO STAVBY
<br> ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> Investor
<br> DSP
<br> 05 2022
<br> AKCE :
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Neratov,Neratov XX,XXX XX Lázně Bohdaneč
<br> VYPRACOVAL
<br> MÚ/OÚ
<br> Neratov,Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč
<br> p.č.843; p.č.489/3; p.č.990 k.ú.Neratov
<br> Ing.XXX XXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
ODRAZOVÉ ZRZADLO
<br> AutoCAD SHX Text
2xA4
<br> AutoCAD SHX Text
1:5000

Načteno

edesky.cz/d/5650472

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz