« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Aukční vyhláška - elektronická aukce na prodej podílu pozemku parc.č. 505/4 v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem, o velikosti id. 4/44.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

foto_3
foto_2
foto_1
Kupní_smlouva
Aukční vyhláška
||| ||| ||I||| ||||I|l||l || || ||" |||||I|||I||l|||||| || || II" III I "|| II III
<br> 761 5/B KM/2022-B KMM Cj.: UZSVM/B KM/7363/2022-BKMM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 4.10.2022 v 9:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 5.10.2022 v 12:00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Kroměříž Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: Simona.Bradova©uzsvm.cz <.>
<br> ll.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS").Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabídkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 360,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015- 45423621l0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 3.10.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostní...

Načteno

edesky.cz/d/5649831

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz