« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v k. ú. Králův Dvůr a Popovice - 52375/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

52375.pdf (2.97 MB)
(li Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: 12.09.2022 Číslo jednaci: MBE/52375/2022/DOPR- OIM Spisová značka: 00059/2022/DOPR/111 Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENI OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti společnosti: AŽD Praha s.r.o <.>,se sídlem Žirovnická 3146/2,Záběhlice,106 00 Praha 10,IČ:48029483 v zastoupení SAFEROAD Czech Republic s.r.o.se sídlem Plzeňská 666,330 21 Líně,IČ: 25229761 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-174971-2/ČJ-2022-010206.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu realizace opravy železničních přejezdů: P 279 v k.ú.Králův Dvůr a P 280 v k.ú Popovice u Králova XXXXX a s touto opravou spojených dopravných opatření- dle grafických mapek (str.4 - 6).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření (DIO),které je součástí tohoto stanovení (str.4 -6) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: Termín: silnice č.111/11542 - úl.Tovární,(P 279),silnice č.111/11547 - úl.Pivovarská,(P 280).od 04.10.2022 od 08.00 hod.do 05.10.2022 do 17.00 hod (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního už...

Načteno

edesky.cz/d/5649699

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz