« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Pozvánka na ZM 24

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZM 24
Město Lipník nad Bečvou
Městský úřad Lipník nad Bečvou
<br>
Na základě ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> v platném znění,Městský úřad Lipník nad Bečvou podává
<br>
I N F O R M A C E
<br>
o konání 24.zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou <,>
<br>
které se koná v úterý 20.září 2022 v 15:00 hodin
<br>
v sále kulturního domu ECHO,ul.Novosady 1380 v Lipníku nad Bečvou <.>
<br>
<br>
V Lipníku nad Bečvou 12.září 2022
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
Program zasedání:
<br>
<br>
1.Zahájení,prezence
<br> 2.Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou
Čerpání rozpočtu města – stav k 31.08.2022
<br> 3.Pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Lipník
nad Bečvou III - Nové Dvory – schválení spolufinancování
Pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Lipník
nad Bečvou VI - Loučka– schválení spolufinancování
<br> 4.Poskytnutí účelové neinvestiční dotace
5.Činnost kontrolního výboru
6.Aktualizace č.2 „Plánu realizace“ Programu regenerace městské památkové
<br> rezervace Lipník nad Bečvou,období 2021-2025
7.Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace Lipník nad Bečvou VII –
<br> Trnávka
8.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací
<br> integrovaného nástroje ITI
9.Změna č.10 územního plánu Lipník nad Bečvou
<br> 10.Pořízení změny územního plánu města Lipník nad Bečvou - změna funkčního využití p.č <.>
416/3 v k.ú.Lipník nad Bečvou
<br> 11.Pořízení změny územního plánu města Lipník nad Bečvou - změna funkčního využití p.č <.>
3431/48 v k.ú.Lipník nad Bečvou
<br> 12.Rozpočtové opatření č.13
13.Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.3988/2 a p.č.3988/3 v k.ú.Lipník nad Bečvou
<br> (ul.Nerudova)
<br>
<br> 14.Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.3984 v k.ú.Nové Dvory nad Bečvou
(nedaleko osadního výboru)
<br> 15 <.>
<br>
Revokace usnesení č.541/2...

Načteno

edesky.cz/d/5648141

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz