« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Dotaz ze dne 11.8.2022 - údržba chodníků 2020, 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotaz ze dne 11.8.2022 - údržba chodníků 2020, 2021
UMČ Bmo- Vinohrady
<br> V Brně dne 11.8.2022
<br> Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/99 Sb <.>,o svobodném přístupu k infomacím
<br> Vážení <,>
<br> Obracím se na Vás sc zdvořilou žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.'106/ 99 Sb <.>,o
<br> svobodném přístupu k informacím a žádám () zaslní těchto informací:
<br> 1) Veškeré Vám dostupné informace o provádění údržby chodníků nacházející ve vaší městské části,a to za období od 1.12.2020 do 30.3.2021 (zejména,kdo v danou dobu údržbu prováděl,v jakých dnech 2 uvedeného období byla prováděna údržba proti námrazc či uklouznutít zda vám byly nahlášeny
<br> nějaké úrazy na chodníku či údaje o ncschůdností aj.údaje,to VŠC vc výše uvedené době) <.>
<br> 2) Pokud byla vdanou dobu údržba prováděna třetí osobou/osobami,žádám o zaslání smlouvy mezi
<br> Vámi a touto osobou vč.Všech dodatků a příloh
<br> 3) Za konkrétních,jakých podmínek bývá přistupováno ve vaší městské části k ošetření chodníků proti námaze nebo proti uklouznutí.Za jakých podmínek bývá ve vaší městské části bývá přístupováno
<br> k preventivní údržbě proti námtaze a proti uklouznutí <.>
<br> 4) Pokud údržbu prováděla třetí osobn1 kolikrát zVaší strany došlo kreklamací plnění spočívajícího
<br> v údržbě komunikací poskytovaného zajišťovaných pro Vás touto třetí osobou <.>,resp.zda strany k reklamaci plnění za období od 31.12.2020 do 30.3.2021 <.>
<br> došlo z Vaší
<br> ! „gg-ram.mm;—n „: m.<.>.<.>.<.> -
<br> Ukěátfiací znak '
<br> ř

Načteno

edesky.cz/d/5648003

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz