« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr pronájmu bytu č. 9, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č. p. 1030, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu bytu č. 9, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č. p. 1030, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br>
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu
s „Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou“,zveřejňuje
<br> nabídku pronájmu:
<br> volného bytu č.9,o velikosti 2+1,ve III.NP,domu č.p.1030,ul.Osecká,Lipník nad Bečvou <,>
který je součástí pozemku parc.č.st.1157/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad
Bečvou <.>
<br> Jedná se o byt sestávající z:
<br>
 pokoj 1 o ploše 15,80 m2 <,>
<br>  pokoj 2 o ploše 14,80 m2 <,>
<br>  kuchyň o ploše 14,21 m2 <,>
<br>  předsíň o ploše 8,80 m2 <,>
<br>  WC o ploše 1,70 m2 <,>
<br>  koupelna - vana o ploše 2,60 m2 <,>
<br>  sklep o ploše 3,70 m2 <,>
<br>
plocha bytu činí celkem 61,61 m2 <.>
<br>
Základní nájemné za pronájem předmětného bytu činí 3 765 Kč/měsíc (jedná se o neregulované
nájemné),dále se měsíčně hradí platby na nájemné za předměty vybavení a podle počtu osob
žijících v bytě zálohové platby na vodu,stočné a osvětlení společných prostor.Před uzavřením
nájemní smlouvy bude s nájemcem uzavřena smlouva o jistotě a nájemce složí na účet
pronajímatele peněžní prostředky - jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného <.>
<br> Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor správy majetku,pí Ptáčková - tel <.>
581 722 333 <.>
<br> K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel <.>
<br> Termín pro podání žádostí: nejpozději do 29.09.2022
<br> Lipník nad Bečvou 08.09.2022
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
<br>
<br> Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce MěÚ Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
<br> Vyvěšeno…12.09.2022.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Na úřední desce elektronické:
<br> vyvěšeno…12.09.2022.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpi...

Načteno

edesky.cz/d/5647931


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz