« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr pronájmu bytu č. 2, o velikosti 0+1, ve II. NP domu č. p. 14, ul. nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu bytu č. 2, o velikosti 0+1, ve II. NP domu č. p. 14, ul. nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br>
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu
s „Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou“,zveřejňuje
<br> nabídku pronájmu:
<br> volného bytu č.2,o velikosti 0+1,ve II.NP domu č.p.14,ul.nám.T.G.Masaryka,Lipník nad
Bečvou,který je součástí pozemku parc.č.st.22/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad
Bečvou <.>
<br> Jedná se o byt sestávající z:
<br>
 obytná kuchyně o ploše 31,18 m2 <,>
<br>  pokoj o ploše 10,22 m2 <,>
<br>  předsíň o ploše 6,73 m2 <,>
<br>  koupelna – sprchový kout o ploše 8,64 m2 <,>
<br>  WC o ploše 1,70 m2 <,>
<br>  šatna o ploše 5,80 m2 <,>
<br>  technická místnost o ploše 1,82 m2 <,>
<br>  jiný prostor mimo byt o ploše 18,05 m2 <,>
<br>
plocha bytu činí celkem 84,14 m2 <.>
<br>
Základní nájemné za pronájem předmětného bytu činí 4 733 Kč/měsíc (jedná se o neregulované
nájemné),dále se měsíčně hradí platby na nájemné za předměty vybavení a podle počtu osob
žijících v bytě zálohové platby na vodné,stočné,osvětlení společných prostor a STA.Před
uzavřením nájemní smlouvy bude s nájemce uzavřena smlouva o jistotě a nájemce složí na účet
pronajímatele peněžní prostředky - jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného <.>
<br> Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor správy majetku,paní Ptáčková
(tel.581 722 333) <.>
<br> K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel <.>
<br> Termín pro podání žádostí: nejpozději do 29.09.2022
<br> Lipník nad Bečvou 08.09.2022
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
<br> Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce MěÚ Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
<br> vyvěšeno…12.09.2022.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Na úřední desce elektronické:
<br> vyvěšeno…12...

Načteno

edesky.cz/d/5647930


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz