« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Sdělení ke zveřejnění na pevné úřední desce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení ke zveřejnění na pevné úřední desce
OBECNÍ ÚŘAD LICHOCEVES
Lichoceves čp.20,PSČ 252 64,tel.220 930 556,725 021 466,e-mail obec@lichoceves.cz
<br>
<br>
<br> SDĚLENÍ
ke zveřejnění na pevné úřední desce
<br>
<br> Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
<br> Závěr zjišťovacího řízení záměru „ČOV a kanalizace
<br> Lichoceves – Noutonice“ v k.ú.Lichoceves a k.ú.Noutonice“
<br>
Obecní úřad Lichoceves tímto informuje,že
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství <,>
<br> pod čj.079266/2022/KUSK vydal dne 9.září 2022
<br> Rozhodnutí ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> záměru Obce Lichoceves „ČOV a kanalizace Lichoceves – Noutonice“ <.>
<br>
<br> Zároveň tímto úřad sděluje,že vzhledem z rozsahu Rozhodnutí (38 tiskových stran)
<br> nemůže být celý dokument zveřejněn na pevné úřední desce,a z tohoto důvodu
<br> se zveřejňují na pevné úřední desce strany se závěrem zjišťovacího řízení a s poučením <.>
<br>
<br> Celý dokument Rozhodnutí je zveřejněn
<br> na elektronické úřední desce OÚ Lichoceves http://www.lichoceves.cz/uredni_deska.htm;
<br> na úřední desce krajského úřadu;
<br> na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz;
<br> a v Informačním systému CENIA pod kódem STC2500 na internetových stránkách
<br> www.cenia.cz/eia,https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2500?lang=cs
<br> a v listinné podobě je k dispozici na Obecním úřadu v úředních hodinách <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> starostka obce Lichoceves
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce: 9.září 2022
<br> Sejmuto z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5646721

Meta

EIA   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz