« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Program zasedání zastupitelstva městyse dne 19.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání zastupitelstva 19.9.2022.pdf [0,04 MB]
Městys Netvořice Úřad městyse Netvořice
<br> I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva městvse Netvořice
<br> Úřad městyse Netvořice v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích V platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Netvořice,svolaného starostkou městyse Monikou Šlehobrovou v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích
<br> Místo konání: Městys Netvořice - zasedací místnost úřadu,Mírové náměstí č.p.19 Doba konání: 19.9.2022 od 18:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Kontrola usnesení
<br> 5) Rozpočtová opatření
<br> 6) Veřejné ukončení projektu ČOV a kanalizace Netvořice 7) Mezitímní závěrka městyse k 30.6.2022
<br> 8) Schválený závěrečný účet DSO BENE-BUS za rok 2021 9) Organizační záležitosti,zprávy o činnosti městyse
<br> 10) Diskuze
<br> 11) Usnesení,závěr
<br> V Netvořicích dne 9.9.2022
<br> V /
<br> Monika Šlšobrová
<br> starostka městyse Netvořice
<br> Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě: 9.9.2022 „% Í ÚŘAD MĚSTYSE NETVORICE 257 44

Načteno

edesky.cz/d/5645624

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz