« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Kozelská, Beroun - 56420/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

56420.pdf (2.51 MB)
iií Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: 09.09.2022 MBE/56420/2022/DOPR- PeT Spisová značka: 00543/2022/DOPR/7 Vyřizuje / telefon: Tomáš Peterka/ 311654310 E-mail: doprava26@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti právnické osoby ADSUM spol <.>,s.r.o <.>,se sídlem htavlíčkova 923,273 51 Unhošť,IC: 45144991,ze dne 25.8.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-212162-2/ČJ-2022-010206 ze dne 25.8.2022 stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu záboru MK v úl.Kozelská před mostem přes potok Loděnice,Beroun v úseku dle schématické mapky (str.4),v rámci opravy mostu.Dopravní značení bude upraveno dle schéma dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO),které je součástí tohoto stanovení (str.4) v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,a dále dle podmínek realizace v tomto stanovení.Komunikace: MK úl.Kozelská Termín: 19.9.2022 - 23.12.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání (příp.uzavírky) místní komunikace).Podmínky realizace: dopravní značky budou instalovány min.7 dnů před termínem akce Město Beroun Husovo nám.68 Beroun-Centrum 266 01 Beroun CO ()02!331?cl Tel.:+42...

Načteno

edesky.cz/d/5645245

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz