« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC Odbor životního prostředí a dopravy: ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ MAJETEK - změna nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1713/4 s budovou č.p. 610, pozem - 9. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 9.9. 2022   Sňato: 26. 9. 2022
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC
<br> Odbor životního prostředí a dopravy
<br> ZÁMĚR MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC
<br> PRONAJMOUT NEBO POSKYTNOUT JAKO VÝPŮJČKU NEMOVITÝ
<br> MAJETEK
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,zveřejňuje MČ Brno-Bystrc následující záměr:
<br>
<br> ▪ změna nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc.č.1713/4 s budovou č.p <.>
<br> 610,pozemku p.č.6945/1,pozemku p.č.473/4 s budovou č.p.828,a
<br> pozemku p.č.473/5,k.ú.Bystrc.Jedná se o změnu ve využívání části
<br> pronajatého pozemku,která bude využívána nájemcem ZŠ a MŠ Pramínek <,>
<br> o.p.s.jiným způsobem - jako zahrada s přírodními prvky <.>
Své připomínky k uvedeným záměrům mohou občané zasílat na ÚMČ Brno - Bystrc <,>
<br> nám.28.dubna 60,odbor majetkový a investiční do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Zde mohou zájemci rovněž obdržet podrobnější informace <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> vedoucí OŽPD
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br>
<br> Za správnost: Nepejchalová

Načteno

edesky.cz/d/5644946

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz