« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb směnit hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022 8 VM směna.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 111
<br>
Č.j.MUCH 88311/2022 V Chebu dne 08.09.2022
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> města Cheb směnit hmotnou nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Cheb zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,na základě podané žádosti,po projednání
<br> Vedením města Chebu dne 23.08.2022,zápis č.34/22,záměr směnit hmotné nemovité věci
<br> – pozemky <,>
<br>
<br> Dotčené pozemky směny:
<br>
<br> - část pozemku parcelní číslo 1034/20 označená geometrickým plánem číslo 6644-
153/2022 jako pozemek parcelní číslo 1034/138 o výměře 21 m2,a jako pozemek
<br> parcelní číslo 1034/136 o výměře 3 m2,oba v katastrálním území Cheb ve vlastnictví
<br> společnosti TEREA Cheb s.r.o.<,>
<br>
<br> - část pozemku parcelní číslo 1034/18 označená geometrickým plánem číslo 6644-
153/2022 jako pozemek parcelní číslo 1034/135 o výměře 10 m2,část pozemku
<br> parcelní číslo 1034/19 označená geometrickým plánem číslo 6644-153/2022 jako
<br> pozemek parcelní číslo 1034/137 o výměře 5 m2 a část pozemku parcelní číslo
<br> 1034/22 označená geometrickým plánem číslo 6644-153/2022 jako pozemek parcelní
<br> číslo 1034/139 o výměře 9 m2 vše v katastrálním území Cheb,ve vlastnictví města
<br> Cheb <.>
<br>
Bližší informace podá vedoucí oddělení realitních transakcí odboru majetkoprávního
<br> Městského úřadu Cheb R.Bártová,číslo telefonu 354 440 168,e-mailová adresa
<br> bartova@cheb.cz <.>
<br>
<br> Nabídky nebo připomínky ke zveřejněnému záměru doručte do podatelny Městského úřadu
<br> Cheb,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 nejpozději do 10.října 2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru majetkoprávního
<br> Městského úřadu Cheb
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 09.09.2022
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5644685

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz