« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu a organizace dopravy při realizaci akce Svatováclavské slavnosti piva.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1234.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:
<br> 2022/101 /KT
02.08.2022
J I H/8563 3/22/0 D K/K ú k
S-JIH/076159/22/ODK
XXXX XXXXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
hana.kukolova@ovaj ih.cz
09.09.2022
<br> písemnost ev.Č.:
<br> vyvěšena dne :
<br> sňata dne
<br> za správnost
<br> ‚72J'
s -O9-?1??
<br> Bc.Jana Zbrán
~~
<br> soubezne zvere~nena n~i ir~téřň`étů`"
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> Úřad městského obvodu Ostrava — Jih,vykonávající podle § 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu
<br> s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostrava Č.10/2022 - Statut města Ostravy,ve znění
<br> pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124 odst.6 zákona Č.361/2000
<br> Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu") vydává jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace III.a IV.třídy na
<br> území městského obvodu Ostrava — Jih toto opatření obecné povahy podle § 77 zákona o silničním provozu <,>
<br> ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Úřad městského obvodu Ostrava — Jih,odbor dopravy a komunálních služeb,s předchozím souhlasem
<br> majetkového správce místních komunikací III.a IV.třídy na území městského obvodu Ostrava — Jih,odboru
<br> dopravy Magistrátu města Ostravy a příslušného orgánu Policie ČR vyhovuje žádosti ze dne 08.08.2022 <,>
<br> kterou podala právnická osoba Kulturní zařízení Ostrava — Jih,příspěvková organizace,IČ: 73184560,se
<br> sídlem Dr.Martínka 1439/4,700 30 Ostrava - Hrabůvka (dále jen „žadatel"),a tímto
<br> stanoví
<br> žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona o silničním
<br> provozu,spočívající v...

Načteno

edesky.cz/d/5644681

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz