« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Svolání ZMČ dne 14. 09. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání ZMČ dne 14. 09. 2022
Svolávám
Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice k XXII.zasedání
<br> ve středu dne 14.09.2022 v 17:00 hodin
<br> v sále bohunické radnice Dlouhá 3
<br> Program zasedání:
<br> I.Organizační body
<br> a) Určení zapisovatele,sčitatele a ověřovatelů zápisu
<br> b) Schválení programu XXII.zasedání ZMČ Brno-Bohunice
<br> II.Body programu
<br> 1) Vyslovení zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice pana
Ing.Jana Novotného,Ph D <.>
<br> 2) Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01.- 08.2022
<br> 3) Návrh rozpočtového opatření č.4/ZMČ
<br> 4) Návrh střednědobého výhledu Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na období 2024-2028
<br> 5) Návrh na ukončení činnosti výborů ZMČ ve volebním období 2018-2022
<br> 6) Návrh výše peněžitých darů členům výborů ZMČ,komisí RMČ a zvláštních
orgánů MČ,kteří nejsou členy zastupitelstva,za výkon funkce v roce 2022
<br> 7) Různé
<br> Zasedání ZMČ je přístupné veřejnosti <.>
Jednání Zastupitelstva MČ je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím
<br> internetových stránek MČ.Tento přenos je zaznamenáván,archivován
a následně zveřejňován
<br> V Brně dne 31.08.2022 ÚMČ Brno-Bohunice
Doručeno: 01.09 2022
BBOH/04696/22/TAJ
listy: 1 přílohydruh
<br> bc08es83216d85
<br> Ing.XXXXXXX XXXX,v.r <.>
starosta MČ Brno-Bohunice

Načteno

edesky.cz/d/5644106

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz