« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0380340 22 2 OOP PDZ Havelkova 31 08 2022 (1)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0439172/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0380340/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-149274-2/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 19.07.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno („Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci: ul.Havelkova.Vše bude
<br> provedeno v rozsahu uvedeného výkresu: č.přílohy 1,který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
<br> povahy,zpracovaného spol.ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 2694/4,Brno-Židenice,615 00 Brno <,>
<br> IČ: 26264641 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu vybudování zpomalovacího prahu <.>
<br> Předpokládaný termín bude od 07.09.2022 – 01.11.2022 (cca 3 týdny).Sku...
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
30
<br> IP10a
IZ8a
<br> 30
<br> IZ8b
<br> 7
<br>
<br> m
<br> 3
<br> m
<br> 3
<br>
<br> m
<br> 3
<br> 7
<br>
m
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 30
<br> IP10a
IZ8a
<br> 30
<br> IZ8b
<br> 7
<br>
<br> m
<br> DA
TU
<br> M
<br> B2
8 E1
3DA
<br> TU
M
<br> 3
<br> m
<br> 25
m
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 1
<br> 5
<br>
<br> m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4

Načteno

edesky.cz/d/5644105

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz