« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 338 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 338 KB)
Obec Rašo,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Záměr obce
<br> Obec Rašov na základě ustanovení 5 39 zak.č.128/2000 Sb <.>,o obcích ( obecní zřízení) v platném znění zveřejňuje záměr výpůjčky:
<br> Předmětem výpůjčky je nemovitá věc — pozemek parc.č.95/1,druh pozemku — ostatní plocha.Součástí výpůjčky je právo přístupu na pozemek 2 přes pozemek parc.č.94/1 a 94/2.Pozemek se nachází v k.ú.Rašov,obec Rašov,zapsaný na L.V.č.1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno-venkov <.>
<br> Písemné žádosti k uvedenu záměru lze doručit do 15 dnů od data vyvěšení na Obecní
<br>.vv/
<br> úřad Rašov,kde lze rovněž v úředních hodinách získat blIZSl informace <.>
<br> Rozhodnutí o výpůjčce poléhá schválení zastupitelstvem obce Rašov,jako jeho vyhrazená pravomoc <.>
<br> Obec Rašov © Rašov 50 679 23 Lomnice ičo: 00532151
<br> _;v— \/ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno : XX.XX.XXXX
<br> Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/5643760

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz