« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - VOLBY: Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VOLBY: Oznámení o době a místě konání voleb
Strojově čitelný text
<br> OBECNÍ ÚŘAD LICHOCEVES
Lichoceves čp.20,PSČ 252 64,tel.220 930 556,725 021 466,e-mail obec@lichoceves.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
<br> konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br>
Oznámení o době a místě konání voleb
<br>
V souladu s ustanovením § 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev
<br> obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br>
<br> 1) Volby do zastupitelstva obce Lichoceves se uskuteční:
<br> ▪ v pátek dne 23.září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
▪ v sobotu dne 24.září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> 2) Místem konání voleb
<br> - ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově čp.20 v Lichocevsi
(budova Obecního úřadu Lichoceves) pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému
<br> pobytu v místní části Lichoceves;
<br> - ve volebním okrsku č.2 je volební místnost v budově čp.22 v Noutonicích
(budova obecní klubovny) pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
<br> v místní části Noutonice <.>
<br> 3) Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit
<br> na území České republiky <.>
<br> 4) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky <.>
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit
<br> na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským
<br> průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem
<br> o povolení k pobytu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> starostka obce Lichoceves
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 7.září 2022
<br> Sejmuto z úřední desky:
<br>
<br> 220907_Oznámení_o_místě_voleb_sken
220907_Oznámení_o_místě_voleb...

Načteno

edesky.cz/d/5643628


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz