« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - VOLBY: Informace o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VOLBY: Informace o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
Strojově čitelný text
<br> OBECNÍ ÚŘAD LICHOCEVES
Lichoceves čp.20,PSČ 252 64,tel.220 930 556,725 021 466,e-mail obec@lichoceves.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
<br> konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br>
<br>
Informace o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
<br>
V souladu s ust.§ 30 odst.1 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,vyhrazuji plochu pro bezplatné
<br> vylepení volebních plakátů v zasklených vitrínách na autobusové zastávce v Lichocevsi
<br> před Obecním úřadem a na autobusových zastávkách v Noutonicích u návsi <.>
<br> Možnost využití těchto ploch pro výlep musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících
<br> volebních stran,tj.dle počtu v Lichocevsi kandidujících stran je pro jednu kandidující stranu
<br> vyhrazena ¼ vnitřní plochy vitríny <.>
<br> Strany si mohou vyzdvihnou klíčky od vitrín v úředních hodinách na Obecním úřadu
<br> Lichoceves,nebo kdykoli po dohodě na tel.čísle 725 021 466 <.>
<br> Kandidující strany informujeme,že pokud bude volební plakát vylepen na zastávce
<br> mimo prostor vitríny,bude přesunut do vitríny za ochranné sklo,pokud by tím nebyla
<br> porušena zásada rovnosti,tj.již kandidující strana neměla ve vitríně plakát vylepený <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> starostka obce Lichoceves
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 7.září 2022
<br> Sejmuto z úřední desky:
<br>
<br> 220907_Vymezeni_ploch_pro_vylep_sken
220907_Vymezeni_ploch_pro_vylep_StrojoveCitelny

Načteno

edesky.cz/d/5643627


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz