« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
OBECNÍ ÚŘAD BUBLAVA
<br> PSČ 357 22 IČO 00259268 tcl.+420 352 686 221,+420 352 686 251
<br> Batum: 8.9.2022
<br> Císlo jednací: 1053/22/0ÚB Spisová značka: 420/22/OÚB Vyřizuje: lng.Hrádková Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Oznámení
<br> o době a místě konání voleb
<br> Starostka obce Bublava v souladu s ustanovením & 29 zákona č.491 [2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“)
<br> oznamuje:
<br> _\
<br> Volby do zastupitelstva obce se uskuteční.dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
<br>.dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Obecního úřadu Bublava,Bublava č.p.389
<br> pro voliče bydlící v obci Bublava
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,nebo cestovním průkazem),popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Vyvěšeno dne—az.<.>.50 Z 2/ S,lng.XXXXXX XXXXXXXX eJmuto dne.<.> „.„__.<.> „.„.<.> starostka obce Bublava
<br> Mob.tel.: starosta +420 725 051 001,e-mail: urad©obecbublava.cz,www.obecbublava.cz

Načteno

edesky.cz/d/5643605


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz