« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 07.10.2022 8:00h – 15:00h

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-09-08 Oznámení EG.D.-Příloha
eg-d
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 07.10.2022 od 08:00 do 07.10.2022 15:00
<br> Obec Část obce Brno Dvorska Vypnutá oblast:
<br> Brno,Dvorska parcela č.337/2 a 338/1 <.>
<br> Společnost EGD,a.s.jako provozovatel distribuční soustavyje k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení 5 25 odst.(3) písmeno 0) bod 5 zákona č.45 8/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezeni <.>
<br> Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
<br> zařízení za zařízení pod napětím <.>
<br> Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EGD,a.s <.>
<br> Pro případné další informace volejte NonstOp linku EGD 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz,kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny <.>
<br> Děkujeme Vám za pochopení <.>
<br> EGD,a.s <.>
<br> srmrmí město sam Městská část Brno - Tuřany 620 (33 Brno,Tuřanslcé nám.i
<br> SNATo dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
2022-09-08 Oznámení EG.D.
UMC Brno-Tuřany Doručeno: 08.09.2022 MČBT/6204/2022/Klo listy přílohy 2
<br> e.“““iliiiii|||iiiiiiiimui
<br> EGD,a.s.Lidická 1873/36,502 na Brno EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36 602 00 Brno www.egd.cz
<br> info©egd.cz
<br> Naše značka 220432602
<br> Brno.07.09.2022 Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce ! Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EGD,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení & 25,odst.5 zákona
<br> č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
<br> o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského ! obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EGD.a.s <.>
<br> Sídlo společnOSti:
<br> České Buděiovice Společnost je zapsána
<br> v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl B <.>,vložka 1772
<br> IČ: 280 85 400
<br> DIČ: czzsoasaoo

Načteno

edesky.cz/d/5642906

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz